سیدباقر موسوی گزینه استانداری استان کهگیلویه وبویراحمد خبرنما: سید باقر موسوی نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجالس پنجم و ششم، به عنوان گزینه استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح شده ...
کد خبر : 1057

سیدباقر موسوی گزینه استانداری استان کهگیلویه وبویراحمد
خبرنما: سید باقر موسوی نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجالس پنجم و ششم، به عنوان گزینه استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح شده است.
به گزارش خبرنما، برخی از چهره‌های سیاسی استان مقیم تهران  ویکی از نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی به دنبال تصدی استانداری کهگیلویه و بویراحمد توسط سید‌باقر موسوی هستند.
گزارش‌های رسیده به دست خبرنگار استان حاکی از این است که موسوی شرایط مطرح شده برای استانداری که از جمله دو دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و داشتن تجربه در حوزه عمرانی را دارد.بنابه به گزارش های رسیده موسوی از  بهترین گزینه های بومی است که میتواند باتوجه به سوابقی که داشته دراین سمت  فعالیت خودرا در دولت شروع کند.


آدرس کوتاه :

 1. یار سید   ۱۳۹۲-۰۶-۱۳  

  به امید آنروز…..

 2. شهریار   ۱۳۹۲-۰۶-۱۴  

  کدام باقر،؟ ماهزینه دادیم ،طرف در تهران راحت خوابیده بود اگر دروغ میگم یک نفر دفاع کند ،
  باقر فقط باقر قدیم ،که انحصار طلبی جارو میکرد ،
  با دلایل خواهم نوشت …………

 3. فیزیک   ۱۳۹۲-۰۶-۲۳  

  بابا باقرچیکارکردزماننمایندکی