يک روزنامه ايتاليايي از احتمال ابطال برخي تحريم هاي ضد ايراني خبر داد. به گزارش خبرنما روزنامه آنلاين linkiesta.it ايتاليا با تشبيه تحريم هاي ضدايراني آمريکا و اتحاديه اروپا به يک ...
کد خبر : 355
يک روزنامه ايتاليايي از احتمال ابطال برخي تحريم هاي ضد ايراني خبر داد.
به گزارش خبرنما روزنامه آنلاين linkiesta.it ايتاليا با تشبيه تحريم هاي ضدايراني آمريکا و اتحاديه اروپا به يک ببر کاغذي و موفقيت قضايي نظام بانکي در لغو برخي تحريم ها ، نوشت : احتمالا دادگاههاي اروپا ديگر تحريم هاي اعمال شده توسط اتحاديه اروپا و واشنگتن را نيز باطل مي کنند.
اين روزنامه نوشته است براي بقاي تحريم نياز به ارائه شواهد است اما دولت ها براي انتشار چنين شواهدي بي ميلي نشان مي دهند ، زيرا اين اطلاعات را سري محسوب مي کنند اما بدون ارائه شواهد به دادگاه ، تدابير دولت هاي اروپايي همانند يک ببر کاغذي است.
در ادامه اين گزارش آمده است اتحاديه اروپا انتشار اطلاعات (درخواستي از سوي دادگاه) را غير قابل قبول خوانده و دادگاه نيز عقيده دارد هر کشوري وظيفه ارائه شواهد عليه هر اتهام دارد.
اين روزنامه ايتاليايي مي افزايد احتمال لغو برخي احکام قضايي و تحريمي عليه برخي شرکتها و بانک هاي ايران وجود دارد.
به نوشته اين روزنامه ، پس از بانک ملت، براي بانک صادرات نيز همين راي صادر شد و ماه مه گذشته ، شرکت ايران ترانسفو هم در يک محاکمه ضد تحريمي در لوکزامبورگ به علت نبود شواهد، پيروز شد.
در پايان گزارش آمده است: ماه سپتامبر آينده نيز بانک ها و شرکت هاي ديگري از جمله بانک مرکزي ايران آماده اين چالش قانوني هستند.
شکست مبارزه قضايي با بانک هاي ايراني ، ضربه شديدي بر گروه تدابير تحريمي اروپا و واشنگتن محسوب مي شود.

آدرس کوتاه :

بر چسب ها: ,