دكتر فاطمه هاشمي، دختر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي دادگاه احضار شد. خبرنما: سرویس سیاسی - دكتر فاطمه هاشمي، دختر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي دادگاه احضار شد.وي  ...
کد خبر : 533

دكتر فاطمه هاشمي، دختر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي دادگاه احضار شد.

خبرنما: سرویس سیاسی – دكتر فاطمه هاشمي، دختر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي دادگاه احضار شد.وي  در گفت و گويي كوتاه با آفتاب ضمن اعلام اين مطلب افزود: به دنيال مصاحبه اخير من در خصوص اتفاقات مجلس شوراي اسلامي، طي تماسي از سوي يكي از شعبه هاي دادگاهي از من خواسته شد تا در اين شعبه حضور پيدا كنم.

فاطمه هاشمي در پاسخ به اين سووال كه آيا در زمان اعلام شده در دادگاه حاضر خواهيد شد، گفت: همچون هميشه به قانون احترام مي گذارم.


آدرس کوتاه :