در احکام جداگانه ای از سوی مهندس حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعضای شورای نظام پیشنهادهای این شرکت منصوب شدند.
کد خبر : 1791

خبرنما؛ اعضای شورای نظام پیشنهادهای مناطق نفت خیز جنوب منصوب شدند

در احکام جداگانه ای از سوی مهندس حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعضای شورای نظام پیشنهادهای این شرکت منصوب شدند.

بر اساس این احکام حسین زنگنه مدیر برنامه ریزی تلفیقی، سیدعبدالله موسوی مدیر مهندسی و ساختمان، محمد گذاری مدیر منابع انسانی، غلامحسین دشتی پور مدیر امور فنی، ولی حسین زاده مدیر امور مالی، رامین حاتمی مدیر تولید، مصطفی صرامی فروشانی مسئول پروژه نظام مشارکت، حسن غلام نژاد رئیس مهندسی ساختار و بهره وری، محمدعلی شالباف رئیس سیستم ها و بهره وری، مهران همت پور رئیس خدمات پشتیبانی مهندسی و ساختمان و عبدالحسین رضایی زاده رئیس روابط عمومی به عنوان اعضای جدید شورا منصوب شدند.


ریاست این شورا بر عهده مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است و رئیس مهندسی ساختار و بهره وری به عنوان دبیر این شورا منصوب شده است.


1
اعضای شورای
نظام پیشنهادها در مناطق نفت خیز جنوب و همچنین روسای شورای  نظام پیشنهادها در شرکت های تابع از سوی اداره مهندسی ساختار و بهره وری به مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پیشنهاد گردید که پس از تصویب پیشنهاد ارجاعی توسط مدیرعامل احکام مربوطه صادر و ابلاغ شد.


آدرس کوتاه :