ادامه تغییرات در وزارت نفت


خبرنما؛ زنگنه کوتاه نمی آید ، تغییرات همچنان در وزارت نفت ادامه دارد. وزیر نفت طی حکمی هوشنگ ایزدی را به ریاست سازمان حراست وزارت نفت منصوب کرد . به گزارش خبرنما ...
کد خبر : 1443

خبرنما؛ زنگنه کوتاه نمی آید ، تغییرات همچنان در وزارت نفت ادامه دارد.

وزیر نفت طی حکمی هوشنگ ایزدی را به ریاست سازمان حراست وزارت نفت منصوب کرد .

به گزارش خبرنما هوشنگ ایزدی نفتی بوده و چندین سال مسئولیت معاونت حفاظت پرسنلی سازمان حراست وزارت نفت را بر عهده داشته است .

پیش از این ریاست سازمان حراست صنعت نفت بر عهده علیرضا فخاری بود .


آدرس کوتاه :

بر چسب ها: