خبرنما - وعده و تضمین وزیر جدید اطلاعات درباره «حل کردن مشکل تمامی کسانی که در پی حوادث سال 88 به خارج رفته اند ولی ترس بی مورد دارند و خلافی مرتکب ...
کد خبر : 769

خبرنما  وعده و تضمین وزیر جدید اطلاعات درباره «حل کردن مشکل تمامی کسانی که در پی حوادث سال 88 به خارج رفته اند ولی ترس بی مورد دارند و خلافی مرتکب نشده اند» با واکنش منفی آقای مهدی طائب از چهره های اصولگرا و رییس قرار گاه عمار روبه رو شده است.

او گفته است:« چه زمانی برای ورود افراد غیر مجرم به کشور ناامنی وجود داشته که وزیر اطلاعات به گونه ای موضع می گیرد که رسانه های بیگانه مواضع نادرست خود مبنی بر وجود اختناق و هراس در ایران را القا کنند؟ وزیر باید مشکلات واقعا موجود را رفع کند نه مشکلی که وجود خارجی ندارد. ضمن این که دولت حق ورود به بحث مجرمان را ندارد و برخورد با جرم و جنایت به صورت انحصاری به قوه قضاییه مربوط است.»

هر چند عبارت «رییس قرارگاه عمار» یک عنوان رسمی به حساب نمی آید اما با توجه به انعکاس دیدگاه های ایشان در خبرگزاری ها و این واقعیت که طیفی از اصول گرایان را نمایندگی یا سخنگویی می کند ذکر چند نکته مناسبت دارد:

1- وزیر اطلاعات مسوول اول «امنیت» کشور است. در فرهنگ معین برای واژه «امنیت» دو معنی آمده است:« ایمن شدن و بی بیمی».
در زبان عربی نیز «امن» نقطه مقابل «ترس» تعریف می شود. کسی احساس امنیت می کند که نمی ترسد و این گزاره فارغ از این است که ترس واقعی باشد یا نه. کودکی که از تاریکی می ترسد احساس ناامنی می کند و والدین نمی توانند به صرف این باور که «تاریکی ترس ندارد» به ترس فرزند خود اعتنا نکنند.
در فرهنگ آکسفورد نیز «سکوریتی» یا امنیت به معنی «نبود ترس» یا «رهایی از نگرانی»آمده است.

با این توصیف روشن است که آقای دکتر علوی در مقام مسوول امنیت کشوربرای گسترش امنیت باید ترس زدایی کند و این که این ترس واقعی است یا القایی موضوعی ثانوی است. نکته مهم در اظهارات وزیر اطلاعات این است که شهروندان را دسته بندی نکرده و نسبت به نگرانی ها و ترس های واقعی یا غیر واقعی احساس مسوولیت می کند.

2- وزیر اطلاعات کی و کجا از «مجرم» سخن گفته که حق ورود به بحث آن را نداشته باشد و به فرض که چنین کرده باشد نسبت شخص معترض با قوه قضائیه چیست و کدام مقام قضایی متعرض شده است؟

صحبت از «ترس» است و هر چه ترس کمتر باشد، امنیت بیشتر است و این بحث به طور کامل از مقوله جرم و جنایت جداست.

3- روشن است که منظور از «مشکلات واقعا موجود» معضلات اقتصادی و میراث دولت گذشته است. به عبارت دیگر به رییس جمهور روحانی و وزیران او پیغام می دهند که شما به آب و نان و گوشت مردم برسید، بقیه امور را به ما بسپارید! حال آن که اولا برای حل معضلات اقتصادی نیز باید امنیت روانی جامعه تامین شود تا سرمایه گذاران تشویق شوند ثانیا اگر مشکل، تنها بر سر مسایل اقتصادی بود مردم به گزینه هایی رای می دادند که تنها و تنها وعده اقتصادی می دادند.

4- صرف انعکاس یک موضوع در رسانه های خارجی نقطه ضعفی برای گوینده به حساب نمی آید. کما این که مواضع خود آقای طائب و اصول گرایان دیگری که به اتخاذ مواضع تند شهرت دارند نیز در این رسانه ها بازتاب دارند و گوینده و نویسنده مسوول نوع انعکاس یا تفسیر سخنان خود نیست.
اگر اطلاعات محرمانه ای منتشر شود که مایه سوء استفاده شود یک بحث است و اعلام تصمیم یک دستگاه اجرایی منافاتی با منافع ملی ندارد خاصه این که از جانب مقام ارشد اطلاعاتی – امنیتی کشور باشد.

نه تنها وزارت اطلاعات که کلیت حکومت نسبت به تامین امنیت شهروندان خود مسوولیت دارد. از این رو تاکید حجت الاسلام علوی بر ترس زدایی عین امنیت افزایی است و در این میان ، بی آن که فرد خاصی مد نظر باشد ،باید تصریح کرد کسانی که با کلمه “فتنه” همچنان کاسبی می کنند ، نگران آنند که با برچیده شدن فضای امنیتی و انگ های فتنه آمیز ، زمینه ای برای عرض اندام نداشته باشند؛ این دغدغه آنها، کاملاً قابل درک است.


آدرس کوتاه :