اکنون که سومین روز بررسی کابینه روحانی سپری شده ا ست مجلس به صلاحیت 11 وزیر پیشنهادی رسیدگی کرده و بررسی برنامه‌ها و صلاحیت 7 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم باقی ...
کد خبر : 370

اکنون که سومین روز بررسی کابینه روحانی سپری شده ا ست مجلس به صلاحیت 11 وزیر پیشنهادی رسیدگی کرده و بررسی برنامه‌ها و صلاحیت 7 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم باقی مانده است. جبهه پایداری بیشترین مخالفان وزرای پیشنهادی را به خود اختصاص داده ‌است.

نمایندگان و گزینه پیشنهادی وزارت دفاعامروز سومین روز بررسی وزرای کابینه دکتر حسن روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود و تا کنون موافقان و مخالفان 11 وزیر پیشنهادی در مجلس به ارایه نظرات خود پرداخته و مردان کابینه روحانی نیز به دفاع از برنامه و عملکردهای خود پرداخته اند.به گزارش خبرنما، اکنون بررسی برنامه ها و صلاحیت 7 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم باقی مانده است و جبهه پایداری که بیشترین مخالفان وزرای پیشنهادی را به خود اختصاص داده ‌است، تصمصم گرفته‌اند به هیچ یک از وزرای دولت یازدهم رای اعتماد ندهند  تا اینکه زمینه افتادن برخی وزراء و نیز کاهش آرای وزرای دیگر را فراهم سازند. دراین صورت زمینه تشکیل دولت مقتدر نیز از بین می رود.

جبهه پایداری حدود 35 عضو دارد و رسایی، حسینیان، کوچک زاده، سالک، طلا، آقاتهرانی، کریمی قدوسی، قاضی زاده، زارعی، سلیمانی و میرکاظمی از جمله اعضای این جبهه در مجلس شورای اسلامی می باشند.


آدرس کوتاه :