بسته پیشنهادی از سوی دولت حسن روحانی می تواند مذاکرات را بر سر برنامه هسته ای احیا و سپس آب شدن یخ های روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن را تسریع کند.با موافقت آمریکا با این پیشنهاد که شامل تعطیلی کامل غنی سازی نمی شود، واشنگتن با مهمترین متحدان خودر منطقه از جمله اسرائیل، عربستان و امارات دچار اختلاف می شود.
کد خبر : 2590

بسته پیشنهادی از سوی دولت حسن روحانی می تواند مذاکرات را بر سر برنامه هسته ای احیا و سپس آب شدن یخ های روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن را تسریع کند.با موافقت آمریکا با این پیشنهاد که شامل تعطیلی کامل غنی سازی نمی شود، واشنگتن با مهمترین متحدان خودر منطقه از جمله اسرائیل، عربستان و امارات دچار اختلاف می شود.

وال استریت ژورنال مدعی شد: ایران در حال تنظیم بسته پیشنهادی جدیدی در جهت توقف تولید سوخت هسته ای در نزدیکی سطح ساخت سلاح است که درخواست اصلی آمریکا و دیگر کشورهای پنج بعلاوه یک است.

به گزارش خبرنما، تهران در مقابل خواستار کاهش تحریم ها در صنعت نفت و سیستم اقتصادی بین المللی است.

یک دیپلمات سابق غربی که در هفته های گذشته با دیپلمات های ارشد ایرانی گفتگو کرده است می گوید: ایرانی ها آماده ی حضور در ژنو با بسته پیشنهادی جدی هستند.

وی افزود: این بسته پیشنهادی شامل محدودیت هایی بر سانتریفیوژها و میزان غنی سازی می شود.

این بسته پیشنهادی از سوی دولت حسن روحانی می تواند مذاکرات را بر سر برنامه هسته ای احیا و سپس آب شدن یخ های روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن را تسریع کند.

با موافقت آمریکا با این پیشنهاد که شامل تعطیلی کامل غنی سازی نمی شود، واشنگتن با مهمترین متحدان خودر منطقه از جمله اسرائیل، عربستان و امارات دچار اختلاف می شود.

در نخستین اقدام در مذاکرات، تهران پیشنهاد توقف غنی سازی در سطح 20 درصد را می دهد.

ایران همچنین پیشنهاد خوهد داد که تاسیسات هسته ای این کشور بر روی بازرسان بین المللی بازتر باشد.

دیپلمات های غربی می گویند مشخص نیست که ظریف پیشنهاد تعلیق با پایان تولید سوخت هسته ای در قم را دهد.

ایران همچنین در حال بررسی ارائه پیشنهاد تعطیلی تاسیسات فردو در نزدیکی قم است.

پنج بعلاوه یک ماه گذشته با دیپلمات های ایران در نیویورک دیدار کردند.

این گروه به ایران پیشنهاد پایان تحریم های پتروشیمی و فلزات گران بها را در مقابل توقف غنی سازی 20 درصد و توقف فعالیت های فردو را داده است.

دیپلمات های امریکایی و اروپایی می گویند که دولت پیشین ایران هرگز رسما به این پیشنهاد پاسخ نداده اند.

محمد جواد ظریف بیسته پیشنهادی جدید را به پنج بعلاوه یک خواهد داد که انتظار می رود دور جدید مهمی از مذاکرات باشد.

مقامات غربی که با هیات ایرانی دیدار کرده اند می گویند که طرح ایران بر روی توقف غنی سازی 20 درصد و انتقال سوخت ذخیره شده ایران به کشوری ثالث متمرکز است.

در مقابل، ایران میله های سوختی مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی خود در تهران را از بازارهای بین المللی تهیه خواهد کرد.


آدرس کوتاه :