خبرنما-حسين شريعتمداري در سرمقاله روز سه شنبه 12 شهريور خود با عنوان «کليد بود يا سوئيچ بولدوزر‌؟! با اشاره به سخنان رياست محترم جمهوري در اولين کنفرانس خبري پس از انتخابات ...
کد خبر : 1236

 خبرنما-حسين شريعتمداري در سرمقاله روز سه شنبه 12 شهريور خود با عنوان «کليد بود يا سوئيچ بولدوزر‌؟!

با اشاره به سخنان رياست محترم جمهوري در اولين کنفرانس خبري پس از انتخابات 24 خرداد که گفته بود:

«دولت آينده،‌دولت کارآمدي و شايسته‌سالاري است و از همه عزيزان و مديراني که هشت سال کار و تلاش کردند و شايسته هستند استفاده مي‌کنيم و در مقابل آنها تواضع مي‌کنم».

وي همچنين با اشاره به سخن دکتر روحاني مبني بر اين که: «ما گفتيم کليد داريم، نگفتيم داس داريم» انتخاب برخي از همکاران ايشان را متناسب با شعار «اعتدال» ايشان نمي‌داند و ضمن مقايسه شعار «اعتدال» با شعار «اصلاحات» مي‌نويسد: شعار «اعتدال» هندوانه دربسته است که تا شکافته نشود نمي‌توان درباره محتواي آن قضاوت کرد. مگر «اصلاحات» شعار بدي بود؟! ولي در عمل به وطن‌فروشي و خروج از حاکميت شماري از مدعيان اصلاحات انجاميد و آقاي خاتمي تازه در اواخر دوران رياست جمهوري خود پيشنهاد کرده بود که «اصلاحات» نياز به تعريف دارد! آيا قرار است شعار «اعتدال» به سرنوشت شعار «اصلاحات» دچار شود؟

شريعتمداري و همفکرانش که در جريان انتخاب و تائيد صلاحيت وزرا و با توسل به همه توان، ابزار و روش‌هاي مشروع و نامشروع خود توانستند فقط 3 وزير را از راهيابي به هيات دولت بازدارند باز هم دست از تلاش برنداشته و با استفاده از همان مشي نامناسب اما با تغيير روش، راه دولت جديد در تعيين مديرانش که از حقوق مصرح هر دولتي است را ناهموار مي‌کنند.

روش جديدي که ايشان جهت رسيدن به مقاصد خود برگزيده‌اند را مي‌توان روش «شعار و فشار» نام نهاد زيرا به نظر مي‌رسد برداشت و تفسير آقاي شريعتمداري و دوستان وي از شعار «اعتدال» دکتر روحاني تفاوت بنياديني از آن چه که در ذهن و باور دکتر روحاني مي‌گذرد دارد. به اذعان اکثر صاحب نظران سياسي و اجرايي منصف اصولگرا و اصلاح طلب کابينه دولت يازدهم مصداق واقعي «اعتدال» بوده و انتخاب وزرا، سرپرستان سه وزارتخانه، معاونين و مديران دولت تدبير و اميد براساس تخصص، تجربه و تعهد صورت گرفته است اما جريان «شعار و فشار» انتخاب اين وزرا و مديران را بر خلاف «شعار اعتدال» دکتر روحاني تفسير کرده و «فشار» را هر روز به بهانه‌هاي واهي بيشتر و شديدتر مي‌کنند.

به نظر مي‌رسد شريعتمداري که مي‌توان ايشان را «استاد شعار و فشار» ناميد و طيف همفکر او قصد دارند با استفاده از شعارهاي دکتر روحاني همچنان به فشارهاي بيهوده خود به قصد تاثيرگذاري بر روند انتخاب سه وزير باقيمانده و ساير مديران ملي و استاني دولت تدبير و اميد ادامه دهند و از اين رهگذر به دو هدف خود برسند. هدف‌هايي را که ايشان از اين فشار به دنبال آن هستند اين است که در مرحله اول با فشارهاي مبتني بر شعارهاي دولت يازدهم از رسيدن اکثر مديران مورد نظر و اعتماد رئيس جمهور محترم به مناصب حساس جلوگيري نموده و با فشار از طرق ديگر نيروهاي مورد نظر يا نزديک به خط فکري خود را به دولت يازدهم تحميل کنند و در صورتي که موفق به اين امر نشدند(همانگونه که تا حدودي تيرشان در جريان انتخاب وزرا به سنگ خورد) هدف دوم خود را که چالش آفريني و هجمه رسانه‌اي عليه دولت تدبير و اميد، ناکارآمد نشان دادن برنامه‌هاي وزرا و مديران و سپس تخريب آنها است را کليد زده و پس از آن همانند موارد مختلف در ساليان گذشته با غوغاسالاري رسانه‌اي، خود را به عنوان «پيشگويي» که اين روزها را پيش‌بيني مي‌کرده معرفي کنند.

در پايان از دولت تدبير و اميد و به ويژه رياست محترم جمهوري و کابينه ايشان انتظار مي‌رود باز هم همانند آنچه از فرداي روز پيروزي در انتخابات تاکنون از آنها شاهد بوده‌ايم اسير جوسازي‌ها، غوغاسالاري‌ها و فرافکني‌هاي مغرضان نشده و محکم و استوار بر جاده هموار تدبير و اميد گام بردارند و مطمئن باشند تا وقتي عزمشان خدمت و سازندگي باشد، ملت غيور ايران در ساختن ميهن عزيز و سربلند پابه پاي آنها خواهند آمد و هيچگاه آنها را تنها نخواهند گذاشت.


آدرس کوتاه :

  1. رمضانی   ۱۳۹۲-۰۶-۱۶  

    جناب اقای وکیلی شاید بهترین تعبیر همین سویچ بولدوزر است ام باید تحملتان را بالا ببریداگر بخواهید سایت فعالی داشته باشید باید نقطه نظرات دیگرا را نوشت شما هیچ نشده شدید مدافع دولت .اما به یقین وقتی سهمی گیرتان نیامد خواهیم دید .