خبرنما؛ مهندس علی فولادی وندا مدیرعامل اسبق شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران درگفتگوی ویژه باخبرنما درباره جابجایی های اینروزها درشرکت نفت گچساران ونوع مدیریت باورساد گفت: مهندس باورساد راسالهاست ...
کد خبر : 948

خبرنما؛ مهندس علی فولادی وندا مدیرعامل اسبق شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران درگفتگوی ویژه باخبرنما درباره جابجایی های اینروزها درشرکت نفت گچساران ونوع مدیریت باورساد گفت: مهندس باورساد راسالهاست می شناسم، ایشان یک مدیر باتجربه ،مقتدروباسابقه درنفت است ومطمئن باشید با احساسات عزل ونصب نمی کند.

فولادی وندا تصریح کرد: به طورطبیعی یک مدیر با تجربه مثل ایشان ، باتوجه به شناختی که ازمجموعه نفت گچساران دارد،خیلی طبیعی است که ارنج نیروهایش رابر مبنای همراهی وهمدلی نیروهایی که باایشان همفکر وهمسو هستند انتخاب کندواین حق یک مدیر است.

وی با بیان اینکه بالاخره قرارنیست کسی خوب یا بد، دائم برروی سمتی باشد باشد اظهار کرد : اصول قضیه حکم میکند هرمدیری به همین اندازه که باید پاسخگو باشد، به همین میزان نیز باید در عزل ونصبها یش باید مختارباشد واین ازحقوق اولیه هر مدیراست وجابجایی ها درمجموعه نفت هم یک امر طبیعی است .


آدرس کوتاه :

 1. محمد ف   ۱۳۹۲-۰۶-۰۹  

  درود بر حاج فولادي و باورساد

 2. محمد ف   ۱۳۹۲-۰۶-۰۹  

  واقعا اقاي باورساد بهترين كار ممكن انجام داد ما جوانان كجساران تشكر ميكنيم ار اقاي باورساد

 3. باشتی   ۱۳۹۲-۰۶-۰۹  

  درود براول مرد ترک

 4. علي   ۱۳۹۲-۰۶-۱۰  

  حاجي ما دوستت داريم