انتشار قراردادهای رانت خواری زاکانی بی سوادی و دستپاچگی این سایت های زنجیره ای به گونه است که وکیلی را سردبیر روزنامه ابتکار می دانند در حالی که وی صاحب امتیاز ...
کد خبر : 613
انتشار قراردادهای رانت خواری زاکانی
بی سوادی و دستپاچگی این سایت های زنجیره ای به گونه است که وکیلی را سردبیر روزنامه ابتکار می دانند در حالی که وی صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه ابتکار است نه سردبیر !!
 سایت های افراطی که آبشخور همه آنها از یک مبدا است به پیشتازی سایت “جهان نیوز ” به مدیریت ” علیرضا زاکانی ” نماینده  تندرو مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  حملاتی سازمان یافته را علیه “محمد علی وکیلی ”  یکی از فرزندان شایسته استان کهگیلویه و بویراحمد که براساس اخبار موثق “عصردنا ” مورد تایید رئیس جمهور محترم و مشاوران ارشد او است تدارک دیده اند .سایت “جهان نیوز ” و دوستان محفلی خود که از انتصاب احتمالی دکتر وکیلی به عنوان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور یا مدیرعامل ایرنا به شدت آشفته و پریشان شده اند و نتواسنته اند خشم خود را از این حضور فرزند دیگری از قوم لر و از دیار کهگیلویه و بویراحمد در نزدیک ترین مناصب فکری و رسانه ای به رئیس جمهور برتابند سازمان یافته به وی هجوم آورده اند تا شاید از این طریق رئیس جمهور را از تصمیم عاقلانه خود منصرف کنند  که باید در ابتدا به آنها گفت “ای مگس  عرصه سیمرغ نه جولانگه توست ، عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری” !بی سوادی و دستپاچگی این سایت های زنجیره ای به گونه است که وکیلی را سردبیر روزنامه ابتکار می دانند در حالی که وی صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه ابتکار است نه سردبیر !!اما سئوال اینجاست چرا طیفی محفلی شریعتمداری و زاکانی از انتصاب و.کیلی چنان هراسان شده اند که خود را به در و دیوار می کوبند ؟سایت “جهان نیوز ” و  دیگران یاران شکست خورده سیاسی آنها که هنوز از سیلی تاریخی ملت در گیجی به سر می برند می دانند که اگر وکیلی در حوزه رسانه ای مسئولیت مهمی مانند اطلاع رسانی ریاست جمهوری را عهده دار شود با رانت خواری آنها مبارزه خواهد کرد و دست آنها را از بیت المال و سفره ای که میان آنها پهن شده بود خواهد برید !آنها بخوبی از روحیه تحول گرایی و مدیریت رسانه ای ممتاز مدیر مسئول و صاحب امتیاز ابتکار بخوبی آگاه هستند و می دانند که با حضور وکیلی و تیم رسانه ای مورد نظر او عرصه برای تخریب و باج خواهی آنها از روحانی و دولت برای همیشه بسته خواهد شد چرا که وکیلی خود رسانه ای است و با مدیریت شایسته رسانه های کشور بگونه ای رفتار خواهد کرد که عرصه ای برای مگسان گرد شیرینی و طیف افراطی های جهان و کیهان و امثال شریعتمداری و زاکانی نباشد .مدیریت وکیلی در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و راه اندازی ازدواج دانشجویی برای اولین بار توسط وی سابقه درخشان اجرایی او را همچنان در اذهان مدیران ملی و مسئولان نظام پس از گذشت سالها بخوبی حفظ نموده است و در این سالها هم وی با مدیریت اعتدالی خود در روزنامه ابتکار و همراهی با افکار آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی همواره به عنوان حامی این طیف شناخته شده است .جمیع جوانب سبب اعتماد روز افزون رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص به این فرزند کهگیلویه و بویراحمد شد بگونه ای که همواره در موضوعات مختلف مورد مشورت آنها قرار گرفته و می گیرد و  البته اینچنین مورد هجوم تخریبی رسانه های افراطی کیهانی و زاکانی !!”عصردنا ”  به انتشار یک نمونه از آگهی میلیونی آقای زاکانی و نشریه” پنجره “وی که ادعای ساده زیستی اش گوش فلک را کرده است منتشر می نماید تا مردم بدانند درآمد آقایان چگونه است !!زاکانی همزمان مدیریت نشریه پنجره و سایت جهان نیوز را برعهده دارد.

وی از نمایندگان اصولگرا و افراطی مجلس نهم است که مرتبا فریاد دلسوزی بیت المال و ساده زیستی و مبارزه با فساد را سر می دهد !

منبع: عصردنا


آدرس کوتاه :