خبر اختصاصی خبرنما به گزارش خبر نما ؛ شنیده ها حاکی از این است فردا حکم موسی خادمی بعنوان استاندار کهگیلویه وبویر احمد صادر خواهد شد. پیش ازاین سایت خبری خبرنما ...
کد خبر : 1636

 

خبر اختصاصی خبرنما

به گزارش خبر نما ؛ شنیده ها حاکی از این است فردا حکم موسی خادمی بعنوان استاندار کهگیلویه وبویر احمد صادر خواهد شد.

پیش ازاین سایت خبری خبرنما به عنوان اولین رسانه خبر استاندار شدن خادمی را داد که در ادامه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی  در سایت های استانی و خبرگزاری ها این خبر را تایید کردند.

خبرنما از سایت های خبری و خبر گزاری ها انتظار دارد برای وحدت و همگرایی بین نیروها  ونخبگان سیاسی استان  نسبت به اخبار منتشر شده با رویکرد ی واقع بینانه در جهت ایجاد اتحاد و همدلی اقدام نمایند تا توانسته باشیم در این راه پر خطر و خطیر، بین مردم و جامعه سربلند و در مقابل رسالتی که بر عهده داریم متعهد باشیم.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آدرس کوتاه :