بالانویس اجباری مقاله: کوچـک زاده: ترور حجاریـان کار دوستان خاتمـی بـود فارس: خودروی حامل روحانی صفوف نمازگزاران را بر هم زد ! ابراهیم آقا محمدی : اظهارات اخیر محمد خاتمی را پوپولیستی و ...
کد خبر : 2427

بالانویس اجباری مقاله:
کوچـک زاده: ترور حجاریـان کار دوستان خاتمـی بـود
فارس: خودروی حامل روحانی صفوف نمازگزاران را بر هم زد !
ابراهیم آقا محمدی : اظهارات اخیر محمد خاتمی را پوپولیستی و بی مبنا دانست
سالک: از این پس هر اتقاق ضدامنیتی در قالب ترور رخ دهد، مسئولیت آن متوجه خاتمی خواهد بود
احتمالا آقای خاتمی از حرکات تروریست ها اطلاع دارد، چرا که در گذشته وقتی آن آقا به آقای حجاریان شلیک کرد، ابتدا دیگران را متهم کردند و بعدها مشخص شد که از فرد که شلیک کرده بود از وابستگان مجموعه خودشان بوده .

یادم بود، یادم باد. و با یادم خاتمی را ترور خواهم کرد. یادم بود حجاریان را که پشت باقچه خونه اش دست بر جیب برد و دویست تومان داد به پسر جوانی که ” کوچک زاده” تازه همین چند لحظه پیش به خودم رسونده که پسره، شاید پسر خاله اش باشه … بگذریم، تفنگ را لول کرده، توپ کرده؛ که به پیشونی حجاریان بزنه تا شاید بعد از آن آقا سعید ما به منصب های خودش برسه! کار بار خودشه، کوچک زاده خودشه که به من گفته!


نه؟ اگه په نه اگه، چرا پس از بحث و مجادله و مناقشه و هزاران و یه کوچولو و اندی مذاکره، آقا سعید به محمد خاتمی اش گفته تا بر قضات قضا و بلا نه از سر بقا، نه کینه و نه از سر جفا، این پسرخاله چون ترور ناقصی داشت رها بشه….! اکه هی ای ای  دل دل غافل!
اقا محمد تازه فیلش از یاد هندوستان ام که گذشته، گذشته را به ناب و باب فراموشی سپرده زمینه ترور خودش رو سفره کرده! “سالک” خودش تو تموم ایلات و ولایات حتی تا قندهار رو روادید داده که منتشر کنند؛ آقا محمد خاتمی ببخشید، “محمد خاتمی” خودش سفره تروراش را فراهم کرده، دوستان ما و دشمنان محمد، شک نداشته ایم این آقا به مثابه دوران “فتنه” ببخشید، دوران اصلاحات، پسر خاله سعید رو آوردن تا که تیک، تاک، تق، شلیک. البت تورم ناخواسته که بخش اعظم آن از سوءمدیریت محمد و قبل از محمد بود  (که همه دزد بودند بغیر از ما) دویست تومان رو به 18600 تومان مبدل کرد. تبدیل.
آقای خاتمی ما را بچه، ببخشید به چه می بینی؟ آهای هوار هوار داره ترور میشه، البت که ترور واقعی واقعی رو میگم، که پسر خاله میخواد انجام بده و الا ترور شخصیتی که شده، از اون لحاظ همه لحاظا رعایت و کیاست شده! شاید ما بپذیریم اون ترور را. اصلا و وا اصل و نصب دارا؛ اونم حقیقتا به شلیک ما نیست، حبی است به قدرت. این آقا محمدتون خدائیش سرش تنشو می ارزه؛ از ما که به دوره، دلمون هم که نمیاد! این یکی ترورو خودتون تیک، تاک، تق، شلیک.
به روحانی هم بگید لنگ کفش کهنه ای بود گشاد بودسایز پای بچه ها نبود دیگه باس در می اومد در اومد آرام باشید بوی ترور نبود این ته دیگ از آن دیگ نبود خاتمی و قبل و قبل و قبل از آن فدای تار موی نداشته ایرانیانیونیورسیتی!
تیک، تاک، تق، شلیک.

“دکتر بهاره حسینی”


آدرس کوتاه :

بر چسب ها: