هر يك از خبرنگاران سئوالاتي از نماينده شهرستان گچساران مي‌پرسيدند حاج غلام هم آرام سئوالات را در برگه‌اي كه در دست داشت مي‌نوشت و پس از سئوال هر خبرنگار سئوالات او را جواب مي‌داد.
کد خبر : 138
نشست تاج گردون با اصحاب رسانه

نشست تاج گردون با اصحاب رسانه

خبرنما:

در روزي كه در دفتر نماينده شهرستان گچساران دعوت بوديم خبرنگاران از سايتها و رسانه‌هاي مختلفي حضور داشتند. مرواريد گچساران – ايرنا- فارس- مهر- ايلنا- تابناك- ابتكار- ابتكار جنوب- كبنانيوز- عصردنا و خبرنما

هر يك از خبرنگاران سئوالاتي از نماينده شهرستان گچساران مي‌پرسيدند حاج غلام هم آرام سئوالات را در برگه‌اي كه در دست داشت مي‌نوشت و پس از سئوال هر خبرنگار سئوالات او را جواب مي‌داد.

بعد از اتمام مراسم بود كه تاجگردون از روي صندلي بلند شد تا هديه‌ها را به خبرنگاران بدهد. ناگهان برگه‌اي كه سئوالات را در آن نوشته بود از دستش افتاد و من هم در همان شلوغي برگه سئوالات خبرنگاران را با خود به همراه بردم. شب كه در خانه نشسته بودم نگاهي به سئوالات كردم. موقع نگاه كردن به سئوالها با تيك زدن عجيبي روبرو شدم و آن هم اين بود حاج غلام 3 تا سئوال را تيك زده بود. نظرش نسبت به وزير كشور آقاي رحماني فضلي، ماليات معوقه كاركنان شركت نفت و آيا اينكه درست است او با اعضا جديد شوراي شهر براي برداشتن قاضي فر جلساتي داشته است.

tajgardounDastkhat


آدرس کوتاه :