مدیریت اعتدالی مبتنی بر سیاست های کلی ابلاغی ریاست جمهوری که به عنوان دولت تدبیر و امید ابلاغ گردیده و در رقابت های انتخاباتی، این شعار که وجه مشترک همه فعالیت ها و برنامه های وی بوده، باعث کسب اکثریت آراء در انتخابات و پیروز شدن گفتمان اعتدال گرایی شد.
کد خبر : 2563
زریر حجتی

 مدیریت اعتدالی بیانگر عزم جدی در عینیت بخشیدن به این شعار در چارچوب راهبردهای اساسی نظام در سیاست داخلی بوده که لازمه آن دوری از افراط و تفریط برای رسیدن به اهداف و آرمان های نظام در عرصه خدمتگزاری است.

مدیریت بومی برای استان ما فرصتی ارزشمند است منوط به اینکه در دام افراط و تفریط و امتیاز طلبی عده ای خاص در لوای بازی های سیاسی قرار نگیرد.

مردم استان بر اساس شناختی که نسبت به سوابق و تجارب استاندار محترم دارند، امیدوارند که در چارچوب شعارها و برنامه های اصولی نظام، گام های مؤثری در ابعاد مختلف رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تعامل و تفاهم سیاسی در جهت پیشبرد و پیشرفت استان برداشته شود.

استاندار باید با این مشی سیاسی و مدیریتی از فرصت استفاده کرده و با بکارگیری تمام ظرفیت های مادی و معنوی استان در قالب نیروی انسانی شایسته، منابع طبیعی خدادادی و بستر مناسب سرمایه گذاری، فراتر از سهم خواهی های سیاسی، این موضوعات را در رأس برنامه های خود  قرار ده.

وی باید با  استفاده از نخبگان و دلسوزان نظام و شیفتگان خدمت به مردم، جهت دست یابی  به این اهداف اقدام نمایند.

با توجه به اینکه استان کهگیلویه وبویراحمد دومین مدیریت عالی بومی را تجربه می کند، لازم است نسبت به بررسی فرصت ها و تهدیدها با تأمل نگریسته شود.

زیرا که استان به دلیل بافت های قومیتی و سیاسی دچار نوعی چالش های نهفته است که کوچک ترین اشتباه و بی دقتی می تواند باعث تشدید این چالش ها می شود.

در این صورت تشدید چالش ها می تواند یک تهدیدی برای ممانعت از موفقیت مدیریت بومی و تغییر رویکرد دولتمردان در سطوح عالی به ظرفیت های بومی استان باشد.

مهم تر از آنچه که گفته شد، شرایط کلی نظام اسلامی و وضعیت موجود استان اقتضاء می کند که مدیریت استان با ظرافت، دقت و حساسیت خاصی نسبت به رصد کردن اوضاع استان و جریانات سیاسی، هوشمندانه و متعهدانه در چارچوب آرمان های عالی نظام و رهبری و خواست به حق مردم حرکت نماید.

شایسته است استاندار بومی در فراهم ساختن بستر توسعه همه جانبه استان با توجه به ظرفیت های موجود، با پشتوانه نیروهای فکری و اعتقادی گام های مفیدی بردارد.

 استاندار محترم باید بدانند که ماندگارترین میراث یک مدیریت موفق، خدمت صادقانه در راستای اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نظام مقدسی که خود ثمره خون شهداء و مجاهدت های ایثارگرانی است که برای اعتلای ایران اسلامی از بزرگ ترین سرمایه خویش گذشتند و این میراث گرانبها را برای ما به امانت گذاشتند.

مطلوب آن است که استاندار بومی استان به دور از غوغا سالاری و جوسازی، مصالح نظام را بر مصالح و منافع گروه ها ترجیح داده و با طراحی الگوی جدیدی از مدیریت مبتنی بر عقلانیت، اعتدال، تدین، تعهد و تخصص کمر همت برای پیشرفت همه جانبه استان ببندند.

لازم است مردم و نخبگان استان در راستای موفقیت مدیریت بومی فراتر از جریانات سیاسی، قومیت ها، سطحی نگری ها و منفعت طلبی ها، این مدیریت را حمایت کرده  و از ظهور حرکت های افراطی و برهم زننده اعتدال جامعه جلوگیری نمایند.


آدرس کوتاه :

  1. علی   ۱۳۹۲-۰۷-۲۲  

    آقای حجتی ای کاش از این نامه ها هم برای هدایتخواه می نوشتی

  2. زریر بی ریا   ۱۳۹۲-۰۸-۰۳  

    واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند
    چون به خلوت می روند آن کار دیگر میکنند