حمله های کیهان و واکنش خاتمی و هاشمی


مخلص کلام آنکه مرغ حاج حسین شریعتمداری یک پا دارد و وی فراتر و برتر از هر نهاد اطلاعاتی و امنیتی از تخلفاتی خبر دارد که حتی در برخی موارد روح فرد خاطی هم از آن نا مطلع است اما مدارک تخلف در گاوصندوق مدیر مسئول کیهان مهر و موم موجود است؛ ان شاء الله.
کد خبر : 956

خبرنما– عبدالرضا کنی: صداقت لب کلام سیاسیون؛ عدالت پاردایم لا ینقطع آنان؛ خدمت به خلق وظیفه شان؛ دوری جویی از لذایذ دنیوی و عدم حرکت در مسیر مطامع شخصی و طیفی و جناحی شعارشان؛ ایثار و گذشت مرامشان و عشق به مردم تنیده در جانشان است. مخلص کلام هیچ سیاستمداری در سراسر گیتی یافت نمی  شود که این جملات پرطمطراق را بر زبان نیاورد و حرکت در این مسیر مردم نوازانه را هدف و آرمان و آرزوی خود عنوان نکند اما نکته آنجاست که در ورای این برونمایی ها در کنه و پشت ماجرا، سیاستمداران را بنگری و به قیاس رفتار و کردار آنان با شعارهای مطروحه بپردازی تا سره از ناسره هویدا گردد و جان مطلب ادا شود.

نکته جالب توجه در این میانه آنست که دو سیاستمدار و رقیب سیاسی که به لحاظ رویکردها و عملکردها در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند نیز هر کدام به وادی سخنوری از مردم مداری و مردم نوازی می گویند و خود را خادم المله عنوان می کنند. در واقع معلوم نیست که چگونه می توان این شعارها را داد و هدف را یگانه و یکسان فرض کرد اما رویکردها و عملکردهای منجر به این هدف غایی را چنین در تناقض و تضاد با یکدیگر تعریف کرد.

پاسخ البته یک گزاره است، سنجش و قیاس عملکردها چه در نهان و چه در پنهان دستمایه ای برای شناخت میدهد. به خصوص آنگاهی که محذوریت رسمی وجود ندارد و سیاسیون فارغ از انظار عمومی سخن می گویند و بی گمان آنچه را در مخیله خود دارند بی هیچ پیرایه و آرایه ای برزبان می آورند.

اما بهانه این گفتار به تک جمله ای باز می گردد که از زبان آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب به فردی صادر شده که در طول دو دهه اخیر جریده مرقومه تحت مدیریتش از هیچ طعن و کنایه ای به سیاسیون رقیب ابایی نداشته و با شدیدترین کلمات و جملات رقیب سیاسی را نواخته است؛ دو دهه فعالیت حسین شریعتمداری  در کیهان مملو از حمله به رقبای سیاسی است آنهم با ادبیاتی خاص و ویژه و البته که او هیچ گاه از موضع خود عدول نکرده و علیرغم تمامی نصایح دلسوزانه یا انتقادات منصفانه شریعتمداری هیچ تغییر و فروکاستی در ادبیات و گفتار خود نداده و حتی بارها تکذیب اتهام هایی که او متوجه رقیب سیاسی کرده نیز باعث نشده که او از اتهام زنی خود دست بردارد؛ مخلص کلام آنکه مرغ حاج حسین شریعتمداری یک پا دارد و وی فراتر و برتر از هر نهاد اطلاعاتی و امنیتی  از تخلفاتی خبر دارد که حتی در برخی موارد روح فرد خاطی هم از آن نا مطلع است اما مدارک تخلف در گاوصندوق مدیر مسئول کیهان مهر و موم موجود است؛ ان شاء الله.

دو نام در این میانه بیش و پیش از همه سیاسیون درطول سال های متمادی توسط شریعتمداری مورد لطف قرار گرفته و وی به آنها پرداخته است. دو سیاستمدار برجسته و شاخصی که نه تنها خدمات و اثرات آنان در پیدایش انقلاب و سپس پردازش آن بی بدیل و غیرقابل چشم پوشی است که آنان هم محبوب بخش عظیمی از مردم اند و مورد احترام و اعتنای آنان و هم در صحنه منطقه ای و بین المللی به عنوان سیاستمدارانی شاخص شان و اعتباری برای انقلاب و ایران هستند. سخن ازآیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی است آنانی که نقد جوانی برای اعتلای این آب و خاک داده اند و اگر درهر کجای دنیا بودند به عنوان اسطوره های سیاسی مورد تمجید و تکریم تمامی صنوف و سیاسیون قرار می گرفتند، چرا که اگر رقیب سیاسی نیز هستند اعتبارشان فراتر از این حرف ها برای کشور و منافع ملی واجد ارزش افزوده بوده و در بزنگاه ها به عنوان سرمایه ای عظیم به کار می آیند.

برای دوری از اطاله کلام به همین کمینه بسنده می کنیم که شرح خدمات و تاثیرات این دو در عرصه سیاسی مجالی بس فراختر از این کوته مقال می طلبد. همانگونه که اشاره رفت شریعتمداری در طول سال های اخیر پیرامون این دو کم نگفته و سیل انتقاد درست و غلط کم روانه آنان نه کرده است اما واکنش این دو نسبت به انتقادات پر شمار و گاه حریم شکنانه شریعتمداری خود بیش و پیش از هر گزاره و شرحی گویا بوده و می تواند دستمایه خوبی برای قضاوت دو رویکرد به منصه ظهور رسیده به دست بدهد.

وکیل آیت الله هاشمی رفسنجانی یعنی علیزاده طباطبایی در گفتگو با یکی از روزنامه های کشور در جمله ای کوتاه واکنش آیت الله را به رفتارها و گفتارهای چند ساله مدیر مسئول کیهان را بازتاب می دهد آنجایی که می گوید: یك بار به آقاي هاشمي گفتم اجازه بدهيد از كيهان به دليل توهين به حضرتعالي شكايت كنيم كه ايشان فقط گفت به آقاي شريعتمداري بگوييد اين رفتار منصفانه نيست.

حال شما قیاس کنید آن همه سیل اتهامات را با این رفتار نجیبانه و بدور از  منازعه طلبی را؛ نکته آنکه آیت الله در جلسه خصوصی و در پاسخ به وکیلش این سخنان را بر زبان می آورد و نصیحت گونه از درصلح و سلام پاسخ آنهمه هجمه ها را میدهد و پیغام می دهد که انصاف را سر لوحه عمل قرار دهید؛ او حتی حاضر نمی شود برای منفعت فردی خود و در حالیکه حق قانونی و شرعی وی پاسخ دهی به این گفتارهای نامنصفانه است از این امتیاز بهره بجوید.

اما خواندن این گفتار یک خاطره را در ذهنم زنده کرد. دو سال پیش به دفتر سید محمد خاتمی رفته بودیم تا دیداری با وی داشته باشیم و در جلسه خصوصی انجام گرفته سخنان بسیاری پیرامون موضوعات مختلف رد و بدل شد. در آن برهه به مناسبتی  که اکنون به خاطر ندارم و البته رویه متداولی از سوی کیهان است؛ پیرامون سیل هجمه ها و انتقادات کیهان نشینان از سید محمد خاتمی که درطول سالیان متمادی ادامه داشته و درآن برهه ها نیز به اعلا درجه خود رسیده بود سئوال کردم که چرا واکنشی به این اظهارات ندارد؟ سید طمانینه ای کرد و گفت: چه جوابی بدهم وقتی آنان تغییر مشی دررفتارهای خود نمی دهند و علیرغم تکذبیه رسمی بارها از دیداری می نویسند که روح من نیز ازآن بی خبر است. پرسیدم آیا از رفتار آنان دلگیر هستید: با صراحت و قاطعیت گفته نه! تنها کاری که می کنم برای آنها در سر هر نمازی دعا می کنم که این رویه ها و رویکردها را اصلاح کنند.

حال این سئوال پیش میاد که آیا این دعاها روزی مستجاب خواهد شد و آیا کیهان با مدیریت فعلی بالاخره تغییر مشی خواهد داد؟!


آدرس کوتاه :