بألاخره مسئولین گچسارانی از خواب بیدار شدند


شركت هاي اتوبوس راني آسيا سفر و لوانورگچساران تعطیل شدند. خبرنما ؛رییس اداره حمل ونقل وپایانه های گچساران گفت : دو شرکت اتوبوس رانی بیرون شهری به دلیل تخلفات ماده 12 ...
کد خبر : 1898

شركت هاي اتوبوس راني آسيا سفر و لوانورگچساران تعطیل شدند.

خبرنما ؛رییس اداره حمل ونقل وپایانه های گچساران گفت : دو شرکت اتوبوس رانی بیرون شهری به دلیل تخلفات ماده 12 تعطیل شدند.

مسعود مختاري روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنما افزود: شركت هاي اتوبوس راني آسياسفر و لوانور به دليل تاخير زياد در حركت به سوي مقصد و انجام ندادن از پذيرايي مسافران از ادامه فعاليت آنها در حوزه حمل و نقل گچساران جلوگيري شد.
وي بيان كرد: با هدف جبران كمبود وسايل حمل و نقل عمومي شركت راهپيماي شهرستان كهگيلويه كه از شركت هاي حمل و نقل نمونه استان كهگيلويه و بويراحمد است جايگزين شركت هاي تعطيل شده اتوبوس راني گچساران شد.
رييس حمل و نقل و پايانه هاي گچساران اظهار كرد: دو راننده متخلف حمل و نقل عمومي اين شهرستان به دليل تخلفات ماده ۱۱ (رفتار نامناسب با مسافر) به مدت سه ماه تا شش ماه از انجام رانندگي در سيستم حمل و نقل عمومي اين شهرستان محروم شد.


آدرس کوتاه :