به گزارش خبرنما :امروز موسی خادمی با تصویب هیئت وزیران بعنوان استاندار کهگیلویه وبویر احمد  منصوب شد. درجلسه امروزهیئت وزیران که با ریاست دکتر روحانی برگزار شدتعدادی از استاندارن  استانها ...
کد خبر : 1757

به گزارش خبرنما :امروز موسی خادمی با تصویب هیئت وزیران بعنوان استاندار کهگیلویه وبویر احمد  منصوب شد. درجلسه امروزهیئت وزیران که با ریاست دکتر روحانی برگزار شدتعدادی از استاندارن  استانها منصوب شدند که استان کهگیلویه وبویراحمد هم در لیست این  استانها بود .

به گزارش خبرنما در این جلسه  دکتر موسی خادمی  بعنوان استاندار استان  کهگیلویه وبویر احمد  منصوب شد. 

 


آدرس کوتاه :