استاندار كهگيلويه وبويراحمد تاكيد كرد:


خبرنما؛ استاندار كهگيلويه وبويراحمد تاكيد كرد: هيچ گونه راه بازگشتي براي فعاليت مجدد كارخانه هاي شن و ماسه در حاشيه رودخانه بشار ياسوج وجود ندارد. سيد موسي خادمي روز پنجشنبه در ...
کد خبر : 2321

خبرنما؛ استاندار كهگيلويه وبويراحمد تاكيد كرد: هيچ گونه راه بازگشتي براي فعاليت مجدد كارخانه هاي شن و ماسه در حاشيه رودخانه بشار ياسوج وجود ندارد.

سيد موسي خادمي روز پنجشنبه در نشست ساماندهي وضعيت رودخانه بشار ياسوج افزود: كار جابه جايي اين كارخانه ها بر اساس مصوبات گذشته و با قاطعيت ادامه پيدا خواهد كرد.
وي نسبت به لغو پروانه هاي توليدي اين كارخانه ها از سوي سازمان صنعت،معدن و تجارت كهگيلويه وبويراحمد تاكيد كرد و افزود: هيچ دستگاه اجرايي و خدماتي نيز حق خدمات دهي به اين واحدهاي شن و ماسه را در حاشيه رودخانه بشار ندارند.
خادمي ابراز داشت: موضوع جابه جايي و برخورد با واحدهاي آلاينده حاشيه رودخانه بشار مربوط به تصميم يك شخص و مدير اجرايي نيست بلكه برخورد با اين مهم به دليل بروز آلايندگي هاي زيست محيطي و مشكلات اكولوژيكي كه براي طبيعت بكر اين منطقه دارد اجرايي شده است.
استاندار كهگيلويه وبويراحمد گفت: از هرگونه تصميم منطقي و مصوبات گذشته در اين زمينه نيز با قاطعيت دفاع خواهيم كرد.
وي ابراز داشت: البته بايد با تدبير و برنامه ريزي مدون در اين راستا عمل كرد تا حق هيچ شخص حقيقي و يا حقوقي تضييع نشود.
وي از ارايه طرح جامع ساماندهي وضعيت رودخانه بشار حدفاصل پارك ساحلي ياسوج تا بقعه امام زاده شاه مختار خبر داد و افزود: هر نوع اقدام عملي و تغيير كاربري در اين رودخانه بايد بر اساس اين طرح جامع صورت گيرد.
استاندار كهگيلويه وبويراحمد افزود: متوليان امور و دستگاه هاي ذيربط در اين راستا موظفند ظرف يك ماه آينده تمامي مقدمات و راهكارهاي لازم و عملي براي مطالعه و اجراي اين طرح جامع را ارايه دهند.
وي افزود: با توجه به محدوديت اعتبارات دولتي بايد سعي شود تا با همكاري يك شركت بزرگ سرمايه گذاري كار مطالعه، طراحي و حتي اجراي طرح جامع اين رودخانه انجام شود.
خادمي با بيان اينكه يكي از مشكلات كنوني در اين راستا مربوط به گراني قيمت شن و ماسه نسبت به گذشته است از متوليان امور به ويژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره كل حمل و نقل و پايانه ها خواست نسبت به تعيين قيمت بر اساس كاركارشناسي اقدام كنند.

منبع:ایرنا


آدرس کوتاه :

  1. مخاطب   ۱۳۹۲-۰۷-۱۳  

    موافق ايده استاندارم چون محيط زيست يعني جريان زندگي