مهندس رحماني: آماده هر گونه همكاري با استادم هستم


خبرنما؛ لحظاتي پيش اعضاي شوراي شهر گچساران مهندس زينل زاده را با 6 رأي به عنوان شهردار جديد گچساران معرفي كردند. در اين جلسه مهندس زينل زاده و مهندس رحماني ...
کد خبر : 1644

خبرنما؛ لحظاتي پيش اعضاي شوراي شهر گچساران مهندس زينل زاده را با 6 رأي به عنوان شهردار جديد گچساران معرفي كردند.

در اين جلسه مهندس زينل زاده و مهندس رحماني گزينه‌هاي شهرداري گچساران بودند كه مهندس زينل زاده موفق شد با 6 رأي به عنوان شهردار گچساران انتخاب شود. در اين جلسه مهندس ابوالفتح رحماتي توانست 3 رأي را از آن خود كند.

در حقيقت مي‌توان گفت مهندس زينل زاده امروز در شوراي شهر 9 رأي را داشته است، 3 نفري كه امروز به او رأي ندادند بخشايي، خوان پايه و شكوهي بودند كه هر 3 نفر آنها قبل از اين 6 نفر با زينل زاده براي آمدن به گچساران صحبت كرده بودند اما شنيده‌ها حكايت از آن دارد پس از رد درخواست آنها توسط زينل زاده، اين 3 نفر با مهندس رحماني براي شهرداري گچساران توافقاتي را انجام داده بودند.

مهندس ابوالفتح رحماني ديگر گزينه شهرداري گچساران كه خود از كارمندان موفق شهرداري گچساران است در گفتگو با خبرنما گفت: به استاد خودم مهندس زينل زاده تبريك مي‌گويم و آماده هر گونه همكاري با ايشان هستم و اميدوارم با آمدن ايشان شاهد يك تحول بزرگ در مديريت شهري گچساران باشيم.


آدرس کوتاه :

  1. ایموری   ۱۳۹۲-۰۶-۲۷  

    ضمن تبریک به مهندس زینل زاده آرزوی شهری آباد برای هموطنان گچسارانی را داریم