نماینده اسبق بویراحمد ودنا در مجلس شورای اسلامی درگفتگوی اختصاصی باخبرنما نسبت به خبر درج شده در یکی از سایتهای استانی بدین عنوان “گزینه های جدید استانداری/بهرام تاجگردون، علی اسماعیلی، مندنی پور و سیدباقر” واکنش نشان داد
کد خبر : 1422

 

نماینده اسبق بویراحمد ودنا درمجلس شورای اسلامی درگفتگوی اختصاصی  با خبرنما  نسبت به خبر درج شده در یکی از سایتهای استانی بدین عنوان “گزینه های جدید استانداری/بهرام تاجگردون، علی اسماعیلی، مندنی پور و سیدباقر” واکنش نشان داد. سید باقر موسوی با بیان اینکه این خبر کذب محض  است به خبرنما گفت، که نه من و تاجایی که اطلا ع دارم نه کس دیگری از نیروهای اصلاح طلب استان با معرفی آقای خادمی برای استانداری مخالفتی نداریم.

موسوی تصریح کرد : انسجام و وحدت نیروها ی بومی استان برای ما از هرچیز ی دیگری بیش تر اهمیت دارد زیرا با وحدت است که میتوان در جهت توسعه استان قدمهای بزرگی برداشت .

سید باقر موسوی در مورد اینکه آیا  شما گزینه  نماینده ای بین نمایندگاان استان  برای استانداری بوده اید  اظهار بی اطلاعی کرد. وی همچنین عنوان کرد که هیچگونه تمایلی برای مسئولیت اجرایی ندارم ولی در مورد استان اگر جایی احساس کنم میتوانم قدمی بر دارم وبه این مردم خدمت کنم کوتاهی نخواهم کرد.

موسوی  در پایان اظهارامیدواری  کرد، که با همفکری وبا نیروی جهادی ،وحدت  وانسجام را پیشه خود کنیم ودر جهت رفع مشکلات ساختاری وهمچنین اشتغال  در استان تلاش کنیم.


آدرس کوتاه :