غلامرضا انصاری؛ فعال سیاسی اصلاح‌ طلب در روزنامه اعتماد نوشت: مدیریت انتخابات مجلس شورای اسلامی به نوعی در شرایط اضطرار بود. ...
کد خبر : 59061

غلامرضا انصاری؛ فعال سیاسی اصلاح‌ طلب در روزنامه اعتماد نوشت: مدیریت انتخابات مجلس شورای اسلامی به نوعی در شرایط اضطرار بود. بخش قابل توجهی از نامزدهای مورد نظر اصلاح‌طلبان از فیلتر شورای نگهبان عبور نکردند و با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت و مشکلاتی که از سوی مجلس نهم برای دولت پیش آمده بود، به دنبال چاره‌ای بودیم. هر روز نمایندگان رادیکال و تندروی مجلس نهم بحران جدیدی را برای دولت و مردم ایجاد می‌کردند.  به تعبیرى جنبه نفى رادیکالیسم اولویت حرکت سیاسى انتخابات مجلس دهم بود. نفى تندروى استراتژى اصلاح‌طلبان بیش از جنبه اثباتى آن بود و دلیل آن نیز نهفته در شرایطى بود که در انتخابات براى این جریان سیاسى ریشه‌دار ایجاد شده بود. آنچه آن زمان براى جریان اصلاحات مهم بود، این بود که افراد تندرو و رادیکال اصولگرا به مجلس شوراى اسلامى راه نیابند.  اصلاح‌طلبان در تحقق این هدف تا حد زیادى موفق بودند. امروز مجلس دهم نسبت به مجلس نهم از نظر مواضع منطقى تمایزى آشکار دارد و پایبندى نمایندگان به مطالبات اصلاح‌طلبانه ملت شرط موفقیت در قانونگذارى و اجرا است، به هر میزان عدول از تحقق مطالبات ملى مستقیما بر موقعیت منتخبین تاثیرگذار است. مردم و گروه‌هاى سیاسى اصلاح‌طلب به دقت رفتار و کردار آنان را رصد خواهند کرد. با این‌حال جریان اصلاح‌طلب براى اصلاح امور در جامعه تلاش مى‌کند. امروز حول محور آقاى خاتمى به عنوان رهبر جریان اصلاحات باید براى رسیدن به این هدف کوشید. باید بتوانیم الزامات لازم براى دستیابى به شعارهاى این جریان سیاسى و مطالبات بدنه اجتماعى را فراهم کنیم. شوراى عالى سیاستگذارى در شرایط بحرانى انتخابات مجلس دهم کارش را آغاز کرد و در انتخابات ٩۶ نیز به کار خود ادامه داد.  از درون شوراى مشاورین آقاى خاتمى شورای عالى با حضور اشخاص حقوقى و حقیقى شکل گرفت، پاسخگویى شفاف و منطقى در گزارش اقدامات و بستن لیست‌هاى شوراها انتظارحداقلى از این شورا است. امروز به جبهه‌اى فراگیرتر نیازمندیم، تابع انسجام مطلوبى در سطح ملى براى مجموعه اصلاح‌طلب به وجود آورده‌ایم. شوراى عالى سیاستگذارى در انتخابات ٩۶ با اصلاحاتى ادامه حیات داد. امروز همچنان ضرورت بازنگرى و اصلاح شوراى عالى سیاستگذارى احساس مى شود.  باید یک نهاد بالادستى قوى و توانمند و دموکراتیک در جریان اصلاحات داشته باشیم تا جنبه شیخوخیت براى همه گروه‌هاى اصلاح‌طلب داشته باشند و مورد اعتماد جریان‌ها و طیف‌هاى مختلف این جریان سیاسى باشد. همه جریانات اصلاح‌طلب متناسب با سطح پایگاه اجتماعى و تشکیلاتى‌شان باید در ساختار آن شورا نقش‌آفرین باشند. ضرورت دارد که درجه اول وضعیت گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب در این نهاد بالادستى مشخص شود و بعد متناسب با ظرفیت و پایگاه اجتماعى گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب سهمیه و حق راى برای‌شان در نظر گرفت. حول این مساله باید حرکت منسجم خود را در آینده تداوم بخشیم. به طور یقین در ادوار انتخابات ٩۴ و ٩۶ جدا از پیروزى در هر گام تداوم حرکت وحدت‌بخش بسیار اهمیت دارد. استراتژى کلى جریان اصلاحات باید تدوین و تبیین شود. انسجام اصلاح‌طلبان در تحقق این استراتژى باید مدنظر باشد.  اگر به شعارهایى همچون شفافیت و پاکدستى کارگزاران که در انتخابات ریاست جمهورى و شوراها توسط آقای روحانى و نامزدهاى اصلاح‌طلب شورا به مردم ارایه شد و در مورد مدیریت شهرى در انتخابات پیشین وعده دادیم، نتوانیم تحقق ببخشیم، به اعتماد عمومى خدشه وارد خواهد شد. حضور زنان و جوانان در عرصه‌هاى سیاسى اگر توسط دولت و مدیریت شهرى پیگیرى نشود، نمى‌توان به تدوام پیروزى‌هاى پیش‌آمده تاکنون امید داشت. باید مطالبه‌گرى از منتخبین حاضر در قدرت را در دستور کار اصلاح‌طلبان در شوراى عالى سیاستگذارى جدید قرار دهیم. این شورا باید بتواند در قامت یک نهاد بالادستى التزام عملى به تحقق شعارهاى جریان اصلاحات را ایجاد کند. ظرفیت‌سازى جدید و بایسته‌اى را براى مجموعه جریان اصلاح‌طلبى باید در دستور کار قرار داد. امید است که در چنین شرایطی جریان اصلاحات بتواند پاسخگوى مطالبات و خواسته‌هاى مردم از دولت و شوراها را با جدیت پیگیرى کرده و تداوم امید و حرکت رو به جلو در تحقق مردم‌سالارى و رونق در عرصه‌هاى زندگى شهروندان را شاهد و ناظر باشیم.


آدرس کوتاه :