سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - در ادبیات سیاسی کشور، از دیرباز واژه "افراطیون" کاربرد داشته است. در یکی دو سال اخیر و نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، این تعبیر دوباره ...
کد خبر : 516
سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – در ادبیات سیاسی کشور، از دیرباز واژه “افراطیون” کاربرد داشته است. در یکی دو سال اخیر و نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، این تعبیر دوباره به کار گرفته شد.

به نظر شما وقتی از افراطیون سخن گفته می شود، چه ویژگی های فکری و رفتاری به ذهن متبادر می شود؟

نظرات خود را به صورت کامنت بنویسید


آدرس کوتاه :

بر چسب ها:
  1. نتاعهلف   ۱۳۹۲-۰۵-۲۷  

    افراط يعني بزرگواري ورسايي

  2. ناشناس   ۱۳۹۲-۰۵-۲۸  

    اصولا افراطيون كساني اند كه دين رانردبان ترقي خود وجناح ميبينند