علت برکناری وزیر علوم
کد خبر : 98

پس از مشخص شدن علت و نحوه برکناری استاد خراسان رضوی، احتمال برکناری وزیر علوم نیز وجود دارد.

220856_290

می‌گید چرا؟! خوب کلاه ایشون خیلی شبیه یا به عبارتی کپی کلاه احمد توکلی هست دیگه!


آدرس کوتاه :