همواره از دروغ بپرهيزم؛ به شعور و افکار عمومي احترام بگذارم؛ از دست‌کاري در اطلاعات و يا ارايه اطلاعات به گونه‌اي که موجب فريب ديگران به ويژه مسئولان عالي نظام ...
کد خبر : 537

همواره از دروغ بپرهيزم؛ به شعور و افکار عمومي احترام بگذارم؛ از دست‌کاري در اطلاعات و يا ارايه اطلاعات به گونه‌اي که موجب فريب ديگران به ويژه مسئولان عالي نظام شود به شدت پرهيز کنم.

خبرنما: متن «منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد» در اولين جلسه هيات دولت يازدهم به رياست حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني، قرائت شد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن این منشور به شرح ذيل است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد

1- خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خويش و مسئوليت را امانتي الهي بدانم.

2- همه آحاد مردم ايران را از همه اقوام و مذاهب الهي و بدون توجه به تفاوت‌هاي فردي، جنسيتي و گروهي، محترم بشمارم و از حقوق، حريم خصوصي، حيثيت و شرافت آنان پاسداري کنم و در استفاده از تمام سرمايه‌هاي انساني کشور بکوشم.

3- هدف اول من تامين مصالح پايدار نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و در صورتي که بين منافع فردي حزبي، سازماني، قومي و حرفه‌اي من با مصالح ملي تضادي باشد، از منافع خود بگذرم و مصالح ملي را مبناي تصميم قرار دهم؛ در تمام تصميمات و اقدامات خود، سياست‌هاي کلي نظام (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري)، برنامه‌هاي توسعه، قوانين و اولويت‌هاي اعلام شده از طرف رييس‌جمهور را مد نظر قرار دهم.

4- انديشه‌ام در مدار اعتدال، تصميماتم بر مبناي تدبير و رفتارم در چارچوب قانون باشد و از تندروي، شتاب‌زدگي و خودسري بپرهيزم.

5- همواره از دروغ بپرهيزم؛ به شعور و افکار عمومي احترام بگذارم؛ از دست‌کاري در اطلاعات و يا ارايه اطلاعات به گونه‌اي که موجب فريب ديگران به ويژه مسئولان عالي نظام شود به شدت پرهيز کنم؛ به عنوان امين نظام جمهوري اسلامي، اطلاعات و اسرار نظام را حفظ نمايم؛ چه در زمان مسئوليت و چه بعد از آن رازدار باشم.

6- در تمام تصميمات و اقدامات خود جويا و پذيراي نقد و نظر ديگران باشم، مسئوليت خطاهاي خود را بپذيرم؛ براي ديدگاه مخالف و انتقاد، ارزش قائل باشم و خود را مقيد به گزارش‌دهي منظم به رييس‌جمهور و مردم بدانم.

7- نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مديريت خود محدود نکنم، بلکه تعاملات بين سازماني و هم‌افزايي هاي فراسازماني را مدنظر قرار دهم. در اين راه به ويژه با وزارت‌خانه‌هاي هم‌گروه، فراتر از منافع سازماني و با هدف دستيابي به اهداف ملي همکاري مؤثر داشته باشم.

8- مبناي واگذاري مناصب را شايستگي، راستگويي و درستکاري قرار دهم و نزديکان سببي و نسبي من در انتصابات از هيچ امتياز و تقدمي برخوردار نباشند.

9- مديران زيردست خود را براي پذيرش مسئوليت‌هاي بزرگتر و بلند رتبه‌تر آماده کنم و کارکنان خود را به مثابه سرمايه‌اي بپندارم که بهره‌وري و بالندگي آن‌ها بر عهده من است.

10- نظرات تخصصي مديران قبلي، کارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جويا شوم و به آن توجه ويژه کنم.

11- حق مردم در دسترسي به اطلاعات را پاس دارم، شفافيت اطلاعاتي را مبناي عمل قرار دهم؛ در ارايه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رويکرد مثبت عمل کنم و در اين مسير با نظام اطلاع‌رساني دولت هماهنگ عمل کنم.

12- سرمايه‌هاي هستي چون انرژي، محيط زيست و نيروي انساني را سرمايه‌هاي تمام بشر دانسته، در حفظ، کاربرد درست و بهسازي آنها کوشش کنم و اين سرمايه را همچون ميراثي بپندارم که از گذشتگان به ما رسيده است و چون امانتي بپندارم که بايد به آيندگان برسانيم.

13- هر گاه به اين جمع‌بندي برسم که توان لازم براي انجام مسئوليت را از دست داده‌ام مراتب را به رييس‌جمهور اعلام کنم و زماني که مي‌خواهم سازمان تحت مديريت خود را تحويل مسئول بعدي دهم، تمام اطلاعات و تجربيات خويش را به جانشين خود منتقل کنم.

من در پيشگاه قرآن کريم و در برابر رييس‌جمهوري اسلامي ايران به خداوند قادر متعال سوگند مي‌خورم که همواره در دوران مسئوليت خود به منشور اخلاقي دولت «تدبير و اميد» متعهد باشم و همه توان خود را در راه ايفاي وظيفه‌ام بکار گيرم.


آدرس کوتاه :