خبرنما؛ مهندس حیدر بهمنی مدیر عامل سابق شرکت ملی حفاری ایران درگفتگوی اختصاصی با خبرنما از گچساران در پاسخ به شایعات برگشتنش به جمع مدیران نفت گفت : من اصلأ ...
کد خبر : 970

خبرنما؛ مهندس حیدر بهمنی مدیر عامل سابق شرکت ملی حفاری ایران درگفتگوی اختصاصی با خبرنما از گچساران در پاسخ به شایعات برگشتنش به جمع مدیران نفت گفت : من اصلأ دنبال برگشتن به رأس مدیریت در نفت نیستم واز چنین شایعاتی نیزهیچ اطلاعی ندارم وبا هیچ کسی نیزوارد مذاکره نشده ام واین نظر لطف دوستان است که ما رانیز مطرح کرده اند.

حیدربهمنی افزود: مگر حتمأ باید مدیر باشیم که بتوانیم خدمت کنیم ، من سالهاست سرباز نظام ومملکت هستم وافتخار این را دارم که چهل سال در وزارت نفت به عنوان یک عضو کوچک خدمت کرده ام ودر حال حاضرنیز این شایعات را دنبال نمی کنم .

وی دلایل حمایت خود از مهندس زنگنه را روحیه جهادی و تأثیرگذاری مدیریت زنگنه در نفت دانست دانست و اظهار کرد : مگر من از مهندس زنگنه حمایت کرده ام که دوباره به من سمت بدهد .

بهمنی تأکید کرد؛من نیروی انقلاب هستم وهرکاری که ازدستم بربیاید برای موفقیت مجموعه وزارت نفت، دولت وآقای زنگنه انجام خواهم داد.


آدرس کوتاه :