دانش آموزان كلاس اولي گچسارانی امروز با شاخه هاي گل، دود اسپند و گذر از زير كتاب آسماني قرآن كريم با چهره هاي شاداب و اميدوار پاي در عرصه علم و تربيت نهادند. جايي كه در سرزمين كودكانه خود شايد تنها تجربه اي جديد براي آنها باشد و نتوانند اهميت آن را درك كنند.
کد خبر : 1794

خبرنما؛به گزارش خبرنما، دانش آموزان كلاس اولي گچسارانی امروز با شاخه هاي گل، دود اسپند و گذر از زير كتاب آسماني قرآن كريم با چهره هاي شاداب و اميدوار پاي در عرصه علم و تربيت نهادند.
جايي كه در سرزمين كودكانه خود شايد تنها تجربه اي جديد براي آنها باشد و نتوانند اهميت آن را درك كنند.
امروز نوآموزان و آينده سازان ايران اسلامي هر كدام با اميد و آرزو مرحله جديدي از زندگي را آغاز كردند.
مرحله اي در سال هاي نه چندان دور دانش آموزان ديروز يا به سخن بهتر والدين امروز به آن وادي قدم گذاشتند واينك اميدوار قدم هاي و فرزندان خود در اين وادي اميد آفرين هستند.
نخستين روز ورود به عرصه علم و تربيت يادآور شيرين ترين خاطرات دوران كودكي هر فرد است كه گاه براي نسل سوم و چهارم خود به نام طلايي ترين خاطرات زندگي از آن ياد مي كند.
مدير آموزش و پرورش گچساران در حاشيه يكي از اين جشن ها در مدرسه آسيه شهر دوگنبدان درگفت وگو با خبرنما مي گويد: گفت:دو هزار و ۴۰۰ نوآموز گچساراني همگام با ديگر همسالان خود در سراسر كشور ورود به خانه علم و تربيت را جشن گرفتند.
يدالله مرادي افزود: جشن شكوفه ها در ۱۱۴ مدرسه ابتدايي شهري و روستايي اين شهرستان در حال برگزاري است.
وي بيان كرد: جشن شكوفه ها با هدف ثبت خاطراتي زيبا و به يادماندني در ذهن نوآموزان برگزار  شد كه نقش مهمي در علاقه آنها فراگيري علم و دانايي دارد.

يدالله مرادي  تصریح کرد: ۱۰ هزار و ۳۲۶ نفر دانش آموز مقطع ابتدايي و هشت هزار و ۵۰۰ دانش آموز مقطع تحصيلي متوسطه در مناطق شهري و روستايي گچساران سال تحصيلي جديد را شروع كرده اند.
وي بيان كرد: اين دانش آموزان در قالب ۱۱۵ مدرسه ابتدايي و ۱۱۵ مركز آموزشي متوسطه در مناطق مختلف اين شهرستان ساماندهي شده اند.
مدير آموزش و پرورش گچساران با اشاره به برچيده شدن مدارس كپري در اين شهرستان اعلام كرد: امسال با اختصاص هشت كانكس براي تامين فضاي فيزيكي مدارس غيراستاندارد و غير ايمن تقريبا محدوديتي از نظر فضاي فيزيكي نخواهيم داشت.
مرادي با بيان اين كه يك هزار و ۹۸۳ معلم در مدارس گچساران خدمات آموزشي و مشاوره اي را ارايه مي كنند تصريح كرد: در سال تحصيلي ۹۲ هيچ گونه كمبود معلم و نيروي انساني در مدارس اين شهرستان وجود ندارد.


آدرس کوتاه :