دکتر علی حسن نوروزی به عنوان معاون برنامه ریزی استاندارکهگیلویه و بویراحمد منصوب می شود


دکتر علی حسن نوروزی به عنوان معاون برنامه ریزی استانداركهگيلويه و بويراحمد منصوب می شود. معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در دوره ریاست آقای پارسا ، معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان از جمله سوابق كاري نوروزی است. وي استاد دانشگاه و از مديران توانمند و بومي استان كهگيلويه و بويراحمد است که مدرک کارشناس ارشد خود را در رشته برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران دریافت کرده وهم اکنون دانشجوی سال سوم دکترای اقتصاد « بخش عمومی و …
کد خبر : 2211

خبرنما،  دکتر علی حسن نوروزی به عنوان معاون برنامه ریزی  استاندارکهگیلویه و بویراحمد منصوب می شود.

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در دوره ریاست آقای پارسا ، معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان   از جمله سوابق کاری نوروزی است.

وی  استاد دانشگاه و از مدیران توانمند و بومی استان کهگیلویه و بویراحمد است که مدرک کارشناس ارشد خود را  در رشته برنامه ریزی سیستم های اقتصادی  از دانشگاه شهید بهشتی تهران  دریافت کرده وهم اکنون  دانشجوی سال سوم دکترای اقتصاد « بخش عمومی و اقتصاد پولی » دانشگاه رازی می باشد.
جلسه معرفه علی حسن نوروزی به عنوان معاون برنامه ریزی  و فتاح محمدی  به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان کهگیلویه و بویر احمد روز چهارشنبه برگزار می شود.

شایان ذکر است پیش از علی حسن نوروزی ، فرهاد باقر پور  این مسوولیت را بر عهده داشت،؛شنیده میشود باقرپور به عنوان معاونت پشتیبانی استانداری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 


آدرس کوتاه :