خبرنما/khabarnema.ir   : محمد علی وکیلی – با اتمام روند بررسی رأی اعتماد به ۱۸ نفر وزیر پیشنهادی دکتر روحانی،نمایندگان به ۱۵ وزیر رأی اعتماد دادند و به سه وزیر پیشنهادی آموزش ...
کد خبر : 500

خبرنما/khabarnema.ir   :

محمد علی وکیلی – با اتمام روند بررسی رأی اعتماد به ۱۸ نفر وزیر پیشنهادی دکتر روحانی،نمایندگان به ۱۵ وزیر رأی اعتماد دادند و به سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش،آموزش عالی و ورزش و جوانان اعتماد نکردند.

بی شک رأی اعتماد به کابینه جزو حقوق نمایندگان است و آنچنانکه آقای روحانی تصریح کردند، نتیجه رأی قانونی و مورد پذیرش است ولی تحلیل سیاسی اجتماعی آن خالی از لطف نیست.

از آنجا که نحوه برخورد مجلس با کابینه پیشنهادی، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری آرایش سیاسی و مناسبات مجلس و دولت ایفا خواهد کرد، چند نکته لازم به تذکر است: اول: شاید اولین بار بود که مردم از طریق شبکه خبر به طور مستقیم در جریان جزئیات مباحث رأی اعتماد قرار می‌گرفتند. این اقدام قابل تحسین خود دارای پیامدهای مهمی است؛ الف- مردم فرصت پیدا کردند تا وزن مجلس و نمایندگان دوره نهم را بیشتر بشناسند ب- با طرح مباحث موافقین و مخالفین و دفاعیه وزراء پیشنهادی امکان داوری مستقیم برای مردم فراهم آمد از این روی به احتمال قریب به یقین قضاوت مردم با آنچه مجلس انجام داد کمی متفاوت خواهد بود دوم:رأی عدم اعتماد مجلس اصولگرا به سه وزیر پیشنهادی مرتبط با حوزه‌های جوانان، نشان داد که برخورد اول مجلس نهم با دولت اعتدال گرای دکتر روحانی همچنان سیاسی است و متاسفانه برخورد صورت پذیرفته در زیر سایه سنگین سیاست و خط کشی‌های کلیشه ای و جناحی انجام پذیرفت اکثریت مجلس نتوانست دامن خود را از آتش اقلیت افراطی به دور نگه دارد.

این در حالی است که دکتر روحانی با چینش کابینه و ادبیات فاخر خود، نهایت تلاش را داشت تا ضمن مبنا قرار دادن اسلام رحمانی و عقلانیت ایرانی،پایان بخش بلوک بندی‌های کاذب سیاسی باشد.

رأی عدم اعتماد به وزرایی که به گفتمان اصلاح طلبی شهرت دارند پاسخ متناسب و متقابل به اعتماد رئیس جمهور محترم به اصولگرایان بحساب نمی‌آید. سوم: بخش مهم آنچه توسط مخالفین از تریبون مجلس پخش شد با رأی ۲۴ خرداد مردم،در تعارض صریح بود. محتوای مباحث مطرح شده متناسب با فضای تنگ و تاریک قبل از این ایام بود. این در حالی است که مردم با رأی خود در ۲۴ خرداد خواسته اند از این قالب‌ها گذر کنند و امید به شرایط جدید بسته اند.

رأی مردم به روحانی در حقیقت بله به امید و نه به بی اخلاقی‌ها و فرهنگ اتهام و بر چسب زنی بود. جالب است که طوفان بی اخلاقی، آنچنان عرصه را بر همه تنگ کرده و غبار هیاهوها چنان غلیظ است که اصول اولیه حقوق و فقه اسلامی نیز زیر پا گذاشته می‌شود. در فقه اسلامی گفته می‌شود که مدعی ملزم به ارائه بینه و دلیل است یا اینکه اصل بر برائت است مگر خلافش ثابت شود.

مردم شاهد بودند که برخی از مخالفین با دست آویز قرار دادن اتفاقات سالهای ۷۸ و۸۸ مدعی انتساب اتهامات عجیب نسبت به تعدادی از وزراءپیشنهادی شدندکه با انکار صریح آنان روبرو گردید و بجای اینکه مدعیان دلیل و بینه محکمه پسند در جهت انتساب اتهام، ارائه نمایند بر عکس این متهمان بخت برگشته بودند که باید دلیل و بینه مدعی پسند، بر صحت انکار خود ارائه می‌نمودند. چهارم: آنچه توسط تعدادی از نمایندگان طرح گردید نشان داد که جریان افراطی در حال باز تعریف خود می‌باشد. تهدید دولت به چماق (توسط آقای بزرگواری )یا تهدید به آوردن مردم به خیابان توسط آقایان رسایی و کریمی قدوسی شاهد این مدعاست. پنجم:حقیقت مسئله این است که مجموع نطق‌ها و رأی اعتماد صورت گرفته نشان داد که گویا فضای ذهنی برخی نمایندگان با واقعیت‌های جامعه کنونی فاصله پر ناشدنی دارد. مطالبات مردم در نتیجه سوء عملکرد‌ها و بی اخلاقی‌های مرسوم و تندروی‌های نهادینه شده به نقطه جوش رسیده بود. موج یأس دامن همگان را گرفته بود، در چنین شرایطی، انتخاب دکتر روحانی موجی از امید را در همگان به ارمغان آورده است.

شرایط اقتصادی،اجتماعی و خارجی بر جای مانده از گذشته را هم که همگان نیک می‌دانند پس ناکام گذاشتن این دولت و سنگ اندازی در مسیر خدمت آن، هُل دادن مردم به چاه و یل نا امیدی و عمیق تر کردن شکاف‌های ایجاد شده می‌باشد. ششم: معلوم نیست پروسه کاسبی فتنه تا کی و تا کجا باید ادامه یابد.مشاهده صحنه‌هایی که بزرگان و اندیشمندانی چون دکتر نجفی پشت تریبون با صدای رسا نسبت به هر چه پلشتی و زشتی و کج رویی اعلام برائت می‌نمایند و وفاداری و ارادت خود به نظام و رهبری را فریاد می‌زنند ولی مقبول واقع نمی‌شود، دل آزار و موجب بهت و حیرت است. هفتم: انتظار است که مجلس نهم بیش از دیگر نهادها قدردان دولت یازدهم باشد چرا که شعار این دولت قانونگرای و ادبیات رئیس جمهورش، تکریم همگان و رویکردش تعامل قواست. این دولت برای مجلس که زخم خورده قانون ستیزی و تحقیر و بی اعتنایی دولت پیشین است یک فرصت به حساب می‌آید.


آدرس کوتاه :