به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری رویترز، باشگاه اسیران فلسطینی، مرکز حقووق بشری میزان، هیات امور اسیران و ازادگان فلسطینی و موسسه حقوق بشری ضمیر در گزارش ...
کد خبر : 58543

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری رویترز، باشگاه اسیران فلسطینی، مرکز حقووق بشری میزان، هیات امور اسیران و ازادگان فلسطینی و موسسه حقوق بشری ضمیر در گزارش ماهانه خود افزودند: نظامیان صهیونیست ۵۲۲ فلسطینی از جمله ۱۳۰ کودک و ۱۶ زن را دستگیر کردند.
براساس این گزارش، مقام های صهیونیستی همچنین ۱۳۴ مورد قرار بازداشت اداری صادر کردند که از این تعداد ۶۱ مورد قرار بازداشت جدید بوده و ۷۳ مورد نیز برای دومین یا سومین بار تمدید شده است.
بازداشت اداری، یک اقدام غیرقانونی است که با استناد به دستور اداری، بدون توجه به حکم دادگاه، بدون وجود دادخواست و بدون محاکمه و تفهیم اتهام انجام می‌گیرد.
بیش از ۷۰۰ فلسطینی از جمله سه نفر از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین با عنوان 'بازداشت اداری' در زندان های رژیم صهیونیسستی به سر می برند.
نهادهای مدافع حقوق بشر فلسطینی با محکوم کردن اقدام غیرقانونی صهیونیست علیه فلسطینیان افزودند: نحوه برخورد صهیونیست ها با اسیران فلسطینی خارج از معیارهای حقوق بشری و قوانین بین المللی است.
شمار اسیران فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی ۶ هزار و ۵۰۰ تن اعلام شده است.
شبک**۹۳۶۵**۱۳۹۲**مترجم: رضا میرزائی**انتشار: ابوالفضل بابایی


آدرس کوتاه :