برترین ها: ریختن و نشت مایعات، چه جوهر باشد یا قهوه، یا آب یا روغن، همیشه آزاردهنده است به خصوص اگر ...
کد خبر : 58045

برترین ها: ریختن و نشت مایعات، چه جوهر باشد یا قهوه، یا آب یا روغن، همیشه آزاردهنده است به خصوص اگر جایی را لکه دار کند. اما همان طور که در این مجموعه تصاویر هنر تصادفی، گاهی از دست دادن چیزی می‌تواند منجر به یک شگفتی غیرمنتظره و خوشایند شود. ممکن است تصاویر زیر عمدی به نظر برسند، اما همه آن‌ها کاملا تصادفی به وجود آمده و ثابت می‌کنند که هنر واقعا در چشم بیننده است. جوهر ریخته شده روی انگشت شبیه یک جنگل سوخته

هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند  
این لکه روی میز شبیه سگی است که یک بوی خوب شنیده است
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
لکه روی دیوار شبیه پاندا
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
یک لکه رنگ سیاه شبیه گوزن
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
یک لکه رنگ سبز تیره در یک گالن شبیه یک قطره اشک شده است
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
در فروشگاه رنگ این رنگ به شکل یک آتشفشان درآمده است
  هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند
باقی مانده رنگ سیاه در ترکیب با رنگ سفید یک جنگل کوچک ایجاد کرده است
  هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند
یک قطره قهوه با گذشت زمان شبیه یک چشم شده است
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
یین یانگ در یک قطره آب
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
لکه آب شبیه به خرس
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
لکه‌ای شبیه به موجود فضایی هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
شباهت لکه آب به سنجاب
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
این آب به شکل یک درخت روی زمین پخش شده است
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
لکه قهوه شبیه به کوسه
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
لکه رنگ شبیه مغز انسان
 هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 
لکه آب شبیه ماهیگیر هنر تصادفی جالبی که لکه ها ایجاد کرده اند 


آدرس کوتاه :