به گزارش خبرنما به نقل از روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا در این دور از انتخابات آقایان جواد گیاه شناس، مجید آسیابان و علیرضا رضایی به ترتیب به عنوان ...
کد خبر : 63375

به گزارش خبرنما به نقل از روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا در این دور از انتخابات آقایان جواد گیاه شناس، مجید آسیابان و علیرضا رضایی به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر انتخاب شدند.
طبق این گزارش، افراد یاد شده به ترتیب از حزب مردم سالاری، کارگزاران سازندگی و مجمع فرهنگیان استان همدان هستند.
همچنین در دور قبلی این شورا توسط فخرالدین حیدریان، حمید بادامی و سمانه جهانگیری از حزب های انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، مهندسین و جمعیت زنان مسلمان نو اندیش اداره می شد.
ریاست دوره ای شورای هماهنگی هر سه ماه یکبار انتخاب می شود همچنین دبیر پس از گذشت یک دوره ۶ ماهه با انتخاب اعضا تعیین می شود.
شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب استان همدان متشکل از ۱۴ حزب و گروه و چهار شخصیت حقیقی همراه با نمایندگان شوراهای اصلاح طلبان شهرستان های استان است.
۷۵۲۶/
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشار دهنده:


آدرس کوتاه :