مشورت را از همه می‌‌پذیرم، ولی مداخلات ‌از بیرون چهارچوب وزارت کشور را نمی‌پذیرم. شخص بنده، حضور شهردار تهران در جلسات کابینه را مفید می‌دانم.
کد خبر : 1069

خبرنما-عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری گفت: ‌تعیین کمیته‌هایی که مسئولیت وزیر کشور در تعیین استانداران را خدشه دار کنند یا اختیارات وزیر کشور را زیر سؤال ببرند و یا مداخله کنند، از برنامه‌های رئیس‌جمهور نیست.

وزیر کشور با بیان این که نگاه آقای روحانی این است که وزرا باید خودشان مسئولیت را بر عهده داشته باشند، گفت: وزیر کشور، استانداران را برخواهد گزید و سپس به تأیید رئیس جمهور و تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

رحمانی فضلی تأکید کرد: ‌مشورت را از همه می‌پذیرم، ولی مداخلات را از بیرون چهارچوب وزارت کشور نمی‌پذیرم.

وی با بیان این که ‌در انتخاب استانداران، دقت را فدای سرعت نخواهم کرد، گفت: در مجلس با نمایندگان بحث‌هایی مطرح و بنا بر این شد، بر اساس شاخص‌های وزارت کشور از جمله اعتدال، پاکدستی و نگاه اقتصادی، نمایندگان افرادی را از باب مشورت به وزارت کشور معرفی کنند و ما هم افرادی را برخواهیم گزید که تا یک ماه آینده معرفی خواهند شد.

وزیر کشور مهم‌ترین اولویت وزارت کشور بر پایه برنامه‌های دولت را مسائل اقتصادی و توسعه‌ای اعلام کرد و گفت: در مرحله نخست، تغییر ساختاری در وزارت کشور را متناسب با این رویکرد به دولت ارائه و در گام دوم، مدیران وزارتخانه را با همین نگاه اقتصادی تعیین خواهیم کرد.

رحمانی فضلی همچنین از تدوین طرح جامع تقسیمات کشوری متناسب با نیازهای روز کشور خبر داد که به زودی برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.

وزیر کشور با بیان این که ایجاد نشاط سیاسی، افزایش مشارکت مردم و تقویت احزاب از برنامه‌های وزارت کشور است، گفت:‌‌ در این دوره وزارت کشور در جایگاه مدیریت سیاسی واقع خواهد شد و باید قانون، محور فعالیت‌های سیاسی شود تا شاهد ارتقای سطح عقلانیت در فعالیت‌های سیاسی باشیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور شهردار تهران در جلسات کابینه گفت: ‌در این باره باید رئیس‌جمهور و هیأت دولت تصمیم بگیرند، ولی شخص بنده، حضور شهردار تهران در جلسات کابینه را سودمند می‌دانم.

امروز همچنین مراسم آغاز به کار و تحلیف همزمان شوراهای اسلامی شهر و روستا سراسر کشور با ویدئو کنفرانس در وزارت کشور برگزار شد.


آدرس کوتاه :