خبرنما-از دوگانگي‌هاي اين ادعا در حرف و عمل سردمداران دنياي معاصر و غم و مصيبت آن نمي‌گويم تا كام ميهمان اجلاس بين‌المللي صلح را تلخ نمايد و شيريني اقدام دست‌اندركاران ...
کد خبر : 662

خبرنما-از دوگانگي‌هاي اين ادعا در حرف و عمل سردمداران دنياي معاصر و غم و مصيبت آن نمي‌گويم تا كام ميهمان اجلاس بين‌المللي صلح را تلخ نمايد و شيريني اقدام دست‌اندركاران اين مراسم در مؤسسه بين‌المللي سفيران صلح را مي‌ستاييم كه اگرچه صداي شادماني آن در غرش توپ و تفنگ جنگ‌هاي بي‌دليل اقصي نقاط جهان و به ويژه خاورميانه كمتر گوش‌ها را مي‌نوازد، اما سوسوي يك ستاره در سياه‌ترين شب‌ها آن قدر چشم نواز است كه خيلي‌ها را به تماشا مي‌نشاند.

آفتاب: سرویس سیاسی - پيـام هاشمي رفسنجاني به اجـلاس بين‌المللي صلـح به شرح ذیل می باشد:بسم الله الرحمن الرحيم
و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي الله (سوره مباركه انفال، آيه شريفه 61)
در روزگاري كه زياده‌خواهي‌هاي يك عده و تروريسم و جهالت فكري و فقر فرهنگي عده‌اي ديگر، صلح، صفا و صميميت جوامع بشري را نشانه گرفته اند و با تهديد و تحقير، بذر خشم و كينه و جنگ را در دل‌هاي بشريت مي‌كارند و با دروغ و ريا آبياري مي‌كنند، هر قدم و قلمي كه در راه تلطيف قلوب همنوعان بشري از هر دين، مذهب، جغرافيا، قوم و قبيله، برداشته شود، شايسته تقدير و تكرار است.

شايد نياز فطري انسان به امنيت و آرامش زندگي و پسنديدگي صلح در تفكرات همه ملل و نحل باشد كه به قدمت تاريخ جنگ‌هاي بشريت، اقدامات صلح‌جويانه نيز حتي در افسانه‌ها، اسطوره‌ها، تاريخ‌هاي شفاهي و دنياي معاصر، از برگ‌هاي زرّين عملكرد فردي و اجتماعي انسان هاست و اين مقوله وقتي با اديان، مخصوصاً دين اسلام و به ويژه مكتب متعالي اهل بيت(ع) تلفيق مي‌شود، اهميت و قداستي خاص چون صلح حديبيه و صلح امام حسن(ع) مي‌يابد.

اين فرهنگ غني در دنياي معاصر كه صدف‌هاي انديشه تصميم‌سازان جهاني معمولاً خالي از خيرخواهي و بعضاً سرشار از كينه و عداوت است، وقتي ذهن و زباني را در جهت تحكيم صلح جهاني مي‌يابند، چون مرواريد عزيز مي‌شوند و شگفتا كه جنگجويان نيز در گرماگرم نبردها، خود را صلح‌جو و صلح طلب مي‌خوانند.

از دوگانگي‌هاي اين ادعا در حرف و عمل سردمداران دنياي معاصر و غم و مصيبت آن نمي‌گويم تا كام ميهمان اجلاس بين‌المللي صلح را تلخ نمايد و شيريني اقدام دست‌اندركاران اين مراسم در مؤسسه بين‌المللي سفيران صلح را مي‌ستاييم كه اگرچه صداي شادماني آن در غرش توپ و تفنگ جنگ‌هاي بي‌دليل اقصي نقاط جهان و به ويژه خاورميانه كمتر گوش‌ها را مي‌نوازد، اما سوسوي يك ستاره در سياه‌ترين شب‌ها آن قدر چشم نواز است كه خيلي‌ها را به تماشا مي‌نشاند.

انشاءالله هر يك از ميهمان خارجي و داخلي، سفيران اين مراسم انساني در جاي جاي جهان و ايران مي‌شوند و به قدر وسع خويش غبار كدورت و نزاع از آيينه‌هاي رفتار فردي و اجتماعي پاك مي‌نمايند تا صلح و صفا بهتر و بيشتر بدرخشد كه كمترين دستاورد برگزاري آن عمل به اين امر به معروف صريح قرآني در آيه اول سوريه انفال است كه مي‌فرمايد: «و اصلحوا ذات بينكم»، حتي در بُعد جهاني و در مقابل محاربان هم سفيران صلح بايد اين آيه‌ي قرآن را چراغ راه خويش كنند كه «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها»


آدرس کوتاه :