احساس خطر بزرگان از اقدامات تندروها


سید محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات شاید بهترین فردی باشد که بتواند در این خصوص اظهار نظر کند. چرا که وی در دوران صدارت خود همواره با اقدامات و کارشکنی های آشکار و عیان این طیف ها روبرو بود و ….
کد خبر : 2273

خبرنما نام های آشنا ؛ چهره های تکراری، سکنات و وجنات همسان؛ این نمایه های بارز مردانی است که در بسیاری از سخنرانی ها و تجمعات حضور بهم رسانیده و جلسات و میتینگ ها و سخنرانی های مخالفین نظری خود را به اغتشاش کشیده اند. از سید حسن خمینی و ناطق نوری گرفته تا هاشمی و خاتمی و بالاخره لاریجانی؛ حال این کلونی خاص باز دست به کار شده و این بار در برابر روحانی قد افراشته است.

این ساخت متشکل و منظبط ساختاری در همتنیده و منسجم دارد هرچند برونداد عملکردی آنان مبتنی بر نوعی آنارشیسم و هرج و مرج و بی قاعدگی است. سال هاست که عده ای در پناه نام های مقدس و ارزش مند رفتارهای نابهنجاری را از خود به نمایش می گذارند که هیچ سنخیت و همسویی با مفاهیم و آرمان های اصیل اسلام و انقلاب ندارد و البته پر پیداست که اگر اغراض و اهداف عده ای خاص در این پوسته مشروع و مقبول پیچیده نشود؛ آمرین و عاملین نمی توانند به حیات سیاسی اجتماعی خود ادامه دهند.

نظام جمهوری اسلامی مفتخر به ارائه پارادایم مردم سالاری دینی است. مکتب و منش و روشی که معتقد است  که ارزش ها و مفاهیم اسلامی نه تنها در تعارض و تناقض با دموکراسی و مردم سالاری نیست که در تزاحم با آن بوده و موید یکدیگر در برآوردن سازه ای رفیع برای زیست مطلوب انسان هزاره سوم است. حال این نظام نیازمند بازنمایی چهره ای رفیع و جهان شمولی از این سبک و سیاق است و ارائه متین و موقرانه مولفه های گفتمان اسلام رحمانی در سیاست ورزی ایرانی نیاز ضروری کشور ما در برهه حساس فعلی است که دشمنان و ناخیرخواهان در همه عرصه ها با سرمایه گذاری کلان قصد مخدوش جلوه دادن چهره جمهوری اسلامی را در اذهان جهانیان دارند.

درست در این بزنگاه حساس باز عده ای که در لقب؛ عنوان خودسر را یدک می کشند اما هدفمند و سازمان یافته اند به میدان آمده و با استفاده از روش های نابهنجار و البته نخ نما شده نه اعتراض که تخریب و تخطئه را آغاز کرده اند. نکته ای که سیمای مقتدرانه سیاستمداران ایرانی را که همدل و همزبان از تنش زدایی و تعامل ورزی با دنیا سخن می گویند مخدوش می کند. برگ برنده و امتیاز ویژه ای که دنیا را وادار به لحاظ خواسته ها و مطالبات اصولی ایرانی ها کرده همین اتحاد و انسجام شکل گرفته در همه سطوح قدرت و ارائه چهره ای با ثبات در مذاکرات است. تیم دیپلماتیک دولت تازه اعطای هیچ امتیاز ویژه و هیچ عدولی از مواضع اصولی را نداشته و نکته کلیدی آنست که اگر دنیا با لحن دیگری با ما سخن می گوید و غرب نرمش قابل ملاحظه ای از خود نشان داده این نکته ملهم از یکدستی و ارائه صدای واحد از سوی ایران است و اقدامات ناهمگون و مخالفت های ناموزون یک اقلیت خاص در تعارض با این رویکرد راهبردی قرار دارد.

از سوی دیگر سوابق اقدامات معتکفین این منش نشان می دهد که در نهایت این تندروی های به ظاهر ساده و مختصر در بزنگاه هایی به چه اقدامات ناموزون و آسیب زننده ای رهنمون می شود. این طیف که سوابق آنها مالوف و مشخص است شامل بر اقلیتی هستند که هر گاه دولت مستقر را در تضاد با منافع و رویکردهای خود می بینند از شیوه و سبک های قانون گریزانه و تندروانه بهره می جویند تا با فشار بر دولت و اضلاع مختلف آن به هر نحو ممکن نظرات خود را به کرسی بنشانند. طبیعی است که در این فرآیند دولت مستظهر به حمایت اکثریت به مقاومت در برابر این خواسته های نامشروع دست بزند و آنگاه است که در فضای رادیکاله این طیف ها دست به ابزارها و اقدامات ناخوشایند و آسیب زننده به منافع ملی بزنند.

سید محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات شاید بهترین فردی باشد که بتواند در این خصوص اظهار نظر کند. چرا که وی در دوران صدارت خود همواره با اقدامات و کارشکنی های آشکار و عیان این طیف ها روبرو بود و بحران سازی های متعدد برای دولت وی از سوی این اقلیت پرخاشگر به منصه ظهور می رسید. او با توجه به این نکات در سخنان روز گذشته خود انذار و اخطار جدی به مسئولین دولتی داد که با چشمان باز و گوش شنوا این اقدامات را رصد کرده و مانع جان گیری دوباره این طیف های به ظاهر خودسر شوند. محمد خاتمی با صراحت می گوید: اگر جلوی جریانات تخریبی گرفته نشود، مثل زمان اصلاحات می‌شود که اوایل این طور بود و بالاخره منجر به ترور شد!.

محمد خاتمی با اشاره به مخالفت رهبر انقلاب با این اقدامات نابهنجار و آسیب زننده به منافع ملی تاکید می کند: اینها را خودسر نمی‌دانم، بلکه آنرا سازماندهی شده می‌دانم. وی همچنین با اشاره به وجه تخریبی و نه انتقادی این جریان علت اعلام موضعش را نه فقط دفاع از دولت روحانی که از مواضع و منافع مردم دانسته و در ادامه نیز می گوید: مخالف حضور این جریان ها در عرصه سیاسی نیست و به سبک و روش آنان اعتراض دارد و عنوان می دارد که آنها از  روش های قانونمندانه و مدنی اعتراض خود را نشان بدهند. وی با نقد غیر مستقیم گفته مشاورروحانی؛ محمد رضا صادق که گفته بود این اعتراضات نشانه آزادی است. تصریح می دارد: وجود این جریانات طالبانی و خشن، نشانه آزادی بیان و آزادی فکر نیست بلکه نشانه تخریب و دهن‌کجی به آرای ملت و تصمیمات رهبری و فضایی است که در جامعه ما ایجاد شده است. وی ضمن ابراز امیدواری به تغییر مشی این گروه و لحاظ شرایط عمومی جامعه از دستگاه های ذیربط درخواست می کند که با این اقدامات برخورد کنند.

دوست و دشمن ، مخالف و منتقد به کردار خویشتن دارانه و منش معتدلانه خاتمی اذعان دارند و نیک می دانند که وی اهل پاسخگویی و یا اعتراض در برابر تندترین هجمه ها و تهمت ها علیه خود نیست و همواره سعی می کند و آرام و برکنار از جدل های سیاسی باشد. او حتی در برابر چنین اعتراضاتی در دولت خود وی نیز بیشتر ترجیح می داد سکوت اختیار کند و به رتق و فتق امور جاری کشور بپردازد اما اکنون چه شده که در اسرع وقت اقدام به موضع گیری کرده و ضمن تشریح رویکردها و هدفمند بودن این اقدامات درخواست برخورد نهادی ذیربط و خشکاندن ریشه های آنان را می دهد؟

او بعنوان کسی که از نزدیک تبعات عملکردی این جریانات را لمس کرده و بر آسیب های این اقدامات در روند فعالیت های دولت و انعکاس آرامش و ثبات در جامعه اشراف دارد موثق ترین فرد در این خصوص بوده و نمی خواهد اکنون که پس از مدت ها مدار امور بر عقلانیت و اعتدال قرار گرفته و میرود که دستاوردهای سترگی برای ایران و ایرانی رقم بخورد یکبار دیگر چنین اقداماتی این فرصت گرانبها را به ثمن بخس از کف رفته کند. البته سید محمد خاتمی در این مورد تنها نبود و آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز روز گذشته با گلایه از تندروی ها خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود.

این دو به عنوان نماد اصلاحات و اعتدال و عقلانیت در سپهر سیاسی اهل پرگویی و زیاده گویی نیستند و بی شک با احساس خطر جدی نسبت به جان گیری اقدامات تندروانه چنین بر خود لازم دیده اند که واکنش سریع و عاجلی را به نمایش بگذارند و بر مسئولین و خیرخواهان واجب است که با لحاظ این نکات و دغدغه ها فکری سریع و قاعده مند برای برخورد ریشه ای با اقدامات فراقانونی و نا منطبق بر منافع ملی و رویکردهای کلان و ساختارمند نظام کنند که فرصت ها رفتنی هستند و گاهی برخی خبط ها و خطاها جبران ناپذیر.

 


آدرس کوتاه :