در حاشیه توئیت‌های جنجالی ترامپ و برخورد عجیب او با رسانه‌ها، سایت کگل این کارتون ها را منتشرکرد.        ...
کد خبر : 64844

 در حاشیه توئیت‌های جنجالی ترامپ و برخورد عجیب او با رسانه‌ها، سایت کگل این کارتون ها را منتشرکرد. کاریکاتور: توئیت‌های دردسرساز رئیس‌جمهور!  کاریکاتور: توئیت‌های دردسرساز رئیس‌جمهور!  کاریکاتور: توئیت‌های دردسرساز رئیس‌جمهور! 
 


آدرس کوتاه :