طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - رای اعتماد مجلس به دکتر محمد علی نجفی،وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با چالش بسیاری روبروست.  
کد خبر : 420
طنز و کاریکاتور > کاریکاتور – رای اعتماد مجلس به دکتر محمد علی نجفی،وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با چالش بسیاری روبروست.

 

محمد علی نجفی


آدرس کوتاه :