خبرنما؛ گزارش تصويري از پيروزي نفت گچساران در مقابل مس رفسنجان                        
کد خبر : 2226

خبرنما؛ گزارش تصويري از پيروزي نفت گچساران در مقابل مس رفسنجان

DSC03039 DSC03040 DSC03038 DSC03035 DSC02992 DSC02987 DSC02979 DSC02973 DSC02971 DSC02970 DSC02957 DSC02935 DSC02932 DSC02928 DSC02927 DSC02917 DSC02912 DSC02909 DSC02908 DSC02906 DSC02906 DSC02902 DSC02898 DSC02928

DSC02962


آدرس کوتاه :