خبرنما؛گچساران - مدير آموزش و پرورش گچساران گفت: شيوه آموزشي گچ و تخته سياه در مدارس مقطع ابتدايي اين شهرستان احيا شد. يدالله مرادي روز شنبه در گفت و گو با ...
کد خبر : 2402

خبرنما؛گچساران – مدير آموزش و پرورش گچساران گفت: شيوه آموزشي گچ و تخته سياه در مدارس مقطع ابتدايي اين شهرستان احيا شد.

يدالله مرادي روز شنبه در گفت و گو با خبرنما افزود: بر اساس پژوهش هاي ميداني گروهي از محققان وزارت آموزش و پرورش اصل تقويت خط دانش آموزان در اين روش آموزشي به اثبات شده است.

وي بيان كرد: به همين دليل در سال تحصيلي جديد شيوه آموزش با استفاده ازگچ و تخته سياه به جاي ماژيك و تخته وايتبرد پس از چند سال دوباره به سيستم آموزش و پرورش بازگشت.

مدير آموزش و پرورش گچساران بازگشت درس انشا با هدف تقويت جمله نوبسي دانش آموزان مقطع ابتدايي را پس از چند سال از ديگر برنامه هاي سال تحصيلي جديد امسال ذكر كرد.

مرادي ابراز اميدواري كرد: با بهره مندي از نظرات متخصصين تعليم و تربيت بتوان گامي بلند به سوي پرورش نسلي موفق در توليد علم و فن آوري نوين در عرصه جهاني برداشت.
شهرستان گچساران داراي بيش از ۱۸ هزار نفر جمعيت دانش آموزي است كه در ۲۳۰ آموزشگاه شهري و روستايي در حال تحصيل هستند.


آدرس کوتاه :