به گزارش خبرنما بهزاد خسروی مشاور راهبردی اورژانس کشورکه امروز ۵ اسفند ماه برای افتتاح اورژانس هوایی الیگودرز امده بود از دو پایگاه اورژانس شهرستان ازنا هم بازدید کردند. وی با ...
کد خبر : 41187

به گزارش خبرنما بهزاد خسروی مشاور راهبردی اورژانس کشورکه امروز ۵ اسفند ماه برای افتتاح اورژانس هوایی الیگودرز امده بود از دو پایگاه اورژانس شهرستان ازنا هم بازدید کردند.

وی با اشاره به بازدیدها و بررسی های صورت گرفته گفت : در سطح استان تعداد ۳۰هزار ماموریت داشته ایم که از این تعداد ۱۰ هزار ماموریتهای ترافیکی و مابقی ماموریتهای غیرترافیکی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در لرستان ۵۸پایگاه سطح جاده ای را پوشش داده است افزود : در کل کشور تعداد ۳۰ پایگاه هوایی تاسیس شده که سهم لرستان ۲ پایگاه هوایی است و اگرچه با نرم جهانی فاصله دارد اما نسبت به کشور وضعیت مطلوبی دارد.

مشاوربرنامه ریزی وامور راهبردی اورژانس کشور به همراه دکتر وفایی ریاست مرکزفوریتهای پزشکی لرستان از دو پایگاه محمود آباد ازنا وپایگاه زاغه بازدید به عمل آوردند./وبدا


آدرس کوتاه :