بسمه تعالی مدیر مسئول محترم سایت خبری تحلیلی خبرنما سلام علیکم احتراما در پی درج خبر آقای پرویز موسوی رئیس هیئت فوتبال استان در خصوص واگذاری زمینهای چمن تختی و ورزشگاه ۱۵ هزار ...
کد خبر : 1561

بسمه تعالی
مدیر مسئول محترم سایت خبری تحلیلی خبرنما
سلام علیکم

احتراما در پی درج خبر آقای پرویز موسوی رئیس هیئت فوتبال استان در خصوص واگذاری زمینهای چمن تختی و ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج ،جوابیه این اداره کل بشرح ذیل جهت استحضار و درج در سایت به حضور ایفاد میگردد.

در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه در آمد های عمومی با رعایت اصول سوم و بیست و نهم و سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه ،وزارتخانه ها ،موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار خدمات اجتماعی فرهنگی ،خدماتی ،و رفاهی از قیبل آموزش فنی و حرفه ای ،آموزش عمومی ،تربیت بدنی ،مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه های ورزشی زیر میانگین کشوری و ….می باشند مجازند برابر توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقداماتی مرتبط با خدمات موضوعه در امور محوله خود انجام دهند که این اداره کل هم بر اساس بند د ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت اولویت های مربوطه اقدام به واگذاری اماکن ورزشی خود به بخش خصوصی نموده است .

**در خصوص واگذاری زمین چمن تختی ،این زمین به آقای مهدی معصومی کارمند این اداره کل واگذار نگردیده است و بر اساس دستور استاندار محترم و با طی مراحل قانونی به یکی از باشگاههای فعال در سطح استان واگذار گردیده است. ضمن اینکه چندین بار با رئیس هیئت فوتبال استان در خصوص تحویل زمین چمن صحبت شد ولی ایشان حاضر به انعقاد قرارداد نگردید.

**در خصوص زمین چمن استادیوم ۱۵ هزار نفری یاسوج ،با توجه به اینکه زمین مزبور از تاریخ ۳۱/۲/۹۲ طی صورتجلسه ای تحویل این اداره کل گردید که جهت نگهداری نیاز به تامین اعتبارمی باشد ولی هیچگونه منبعی جهت تامین اعتبار فوق وجود ندارد که بر اساس تصمیم کمیته ماده ۸۸ وزارت ورزش و جوانان به تجویز بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور این اداره کل می توانست آنرا به یکی از هیئتهای ورزشی واگذار نماید که به دلیل وجود محوطه کارگاهی این کار امکان پذیر نبود ومراتب طی نامه ای به مدیر محترم منطقه پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری صورتجلسه تحویل زمین فوق را کان لم یکن تلقی و مسئولیت نگهداری چمن را به خود شرکت پیمانکار استادیوم واگذار نمود.

**در خصوص برخورد با کارکنان ، این اداره کل هیچ گونه نامه ای مبنی بر تحویل پروژه ورزشگاه تنظیم نکرده و اساسا نیازی به امضا ءکارکنان وجود ندارد که لازم شود آنان را مجبور به امضاء کرد .چه رسد به اینکه با آنان برخورد شود و کارکنان ذکر شده حاضر به مصاحبه با سایت خبری جهت رد موضوع هستند /


آدرس کوتاه :

 1. سیف   ۱۳۹۲-۰۶-۲۵  

  حالا آقای موسوی بیاد جوابیه بده

 2. رسوا   ۱۳۹۲-۰۶-۲۵  

  آقای موسوی لطفا از خودتون در محضر مردم دفاع کنید

 3. ناشناس   ۱۳۹۲-۰۶-۲۵  

  پس اینا همش تهمت بوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 4. ورزشکار   ۱۳۹۲-۰۶-۲۶  

  درست که طبق قانون باید واگذار شود به هیئت های ورزشی چرا به دوست و قوم خویش (هیئت همگانی)؟؟؟؟؟؟باید منتظر بود که بعد از انعقاد قرارداد با هیئت همگانی چه کسانی در آن مشغول به کار می شوند مسئله این است و جهت اطلاع گفته اید کمیته ماده 88 پس کمیته فقط مدیر کل و حقوقی نیست در عجبم

  • ناشناس   ۱۳۹۲-۰۶-۲۶  

   اخ سی کمیته ماده 88 که همش خوشونی وا بی همه یک دست برای اهدای زمین چمن و ما منتظریم تا محرم گردد

 5. باشگاه یاسوج   ۱۳۹۲-۰۶-۲۸  

  تشکر میکنیم از خاضع بابت زمین چمن شهر مسابقات ما داره به صورت منظم برگذار میگردد خدا بیامرزد پدر و مادرت را