طنز


کاریکاتور: مورینیو از شاگردانش توضیح می‌خواهد

کاریکاتور: مورینیو از شاگردانش توضیح می‌خواهد

گفت و گو با «بهنوش طباطبایی» درباره تئاتر «آینه های روبرو»

گفت و گو با «بهنوش طباطبایی» درباره تئاتر «آینه های روبرو»

کاریکاتور: ژست جدید ترامپ و اون!

کاریکاتور: ژست جدید ترامپ و اون!

برگزیدگان همایش ملی آب و تراب در یزد معرفی شدند

برگزیدگان همایش ملی آب و تراب در یزد معرفی شدند

کاریکاتور: کوتینیو و حسرت بازی در بارسلونا

کاریکاتور: کوتینیو و حسرت بازی در بارسلونا

کاریکاتور: مشروب طلایی هم رسید!

کاریکاتور: مشروب طلایی هم رسید!

خالق این آثار، عاشق و مجنون است

خالق این آثار، عاشق و مجنون است