طنز


ماجرای ۱۷ سال طراحی از معضلات/ همه‌چیز با نفرت از آمریکا آغاز شد

ماجرای ۱۷ سال طراحی از معضلات/ همه‌چیز با نفرت از آمریکا آغاز شد

کاریکاتور: لیورپول در پنجره نقل و انتقالات زمستانی

کاریکاتور، هنر پردردسر و کم‌در‌آمد

کاریکاتور، هنر پردردسر و کم‌در‌آمد

از کاریکاتور فرار کردم!

کاریکاتور؛ گروه مرگ واقعی!

کاریکاتور؛ گروه مرگ واقعی!

کاریکاتور: توئیت‌های دردسرساز رئیس‌جمهور!

کاریکاتور: توئیت‌های دردسرساز رئیس‌جمهور!

کاریکاتور: تایتانیک آلمانی هم رسید!

کاریکاتور: تایتانیک آلمانی هم رسید!

کاریکاتور: دروغگوی سال انتخاب شد!

کاریکاتور: دروغگوی سال انتخاب شد!

آثار هنرمند دشتستانی به نمایشگاه دوسالانه کاریکاتور بین المللی تهران راه پیدا کرد

آثار هنرمند دشتستانی به نمایشگاه دوسالانه کاریکاتور بین المللی تهران راه پیدا کرد

کاریکاتور: بفرمایید مسکن مهر!

کاریکاتور: بفرمایید مسکن مهر!