یادداشت


کسانی در جایگاه نمایندگی شوراها قرار گیرند که رویکردشان احقاق حقوق شهروندان باشد

کسانی در جایگاه نمایندگی شوراها قرار گیرند که رویکردشان احقاق حقوق شهروندان باشد

بیست طبقه مرگ و زندگی

بیست طبقه مرگ و زندگی

سکوت یک نگاه/ داستانی برای یک فیلم بلند

سکوت یک نگاه/ داستانی برای یک فیلم بلند

داستان کوتاه/ سان روف

داستان کوتاه/ سان روف

صد ثانیه غم و شادی!/ یازده فیلمنامه کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای

صد ثانیه غم و شادی!/ یازده فیلمنامه کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای

اصولگرایان و سه راهی انتخابات ٩۶

اصولگرایان و سه راهی انتخابات ٩۶

همیشه پای افراطیون در میان است!

همیشه پای افراطیون در میان است!

کاش یک خیابان به نام مصدق بود

کاش یک خیابان به نام مصدق بود

ایجاد خط قرمز!

ایجاد خط قرمز!

مهندسى لغو کنسرت‌ها!

مهندسى لغو کنسرت‌ها!