یادداشت


اگر طالقانی امروز در میانمان حضور داشت

اگر طالقانی امروز در میانمان حضور داشت

تفکر پوسیده پایداری دیگر جایی در بین مردم نخواهد داشت//شما دیگر دم از حیثیت از دست رفته نزنید

تفکر پوسیده پایداری دیگر جایی در بین مردم نخواهد داشت//شما دیگر دم از حیثیت از دست رفته نزنید

مقایسه ی برخورد مدیران کل دو دستگاه دولتی با ارباب رجوع/بقلم امیر صفادوست

مقایسه ی برخورد مدیران کل دو دستگاه دولتی با ارباب رجوع/بقلم امیر صفادوست

فتنه این تناقض‌هاست که ملت درگیر آن است//بقلم علیرضا کفایی

فتنه این تناقض‌هاست که ملت درگیر آن است//بقلم علیرضا کفایی

سخنی در باب انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی/به قلم سامان کرم نیا

سخنی در باب انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی/به قلم سامان کرم نیا

قلب ورزش یاسوج بیمار است// بقلم سید سعید مهریان

قلب ورزش یاسوج بیمار است// بقلم سید سعید مهریان

” ضد انقلاب و خودرو “//بقلم  داریوش کشاورز

” ضد انقلاب و خودرو “//بقلم داریوش کشاورز

مشکل دلواپسان با روابط دیپلماتیک چیست؟!

مشکل دلواپسان با روابط دیپلماتیک چیست؟!

برای استاد دوست داشتنی آواز ایران// زمین برخیز استاد نوبت عاشقیست یک چندی….

برای استاد دوست داشتنی آواز ایران// زمین برخیز استاد نوبت عاشقیست یک چندی….

چوب وچماق در فرهنگ ایلات وعشایر

چوب وچماق در فرهنگ ایلات وعشایر