فارس


آغاز به کار پویشی برای سردار «بی‌سر» در استان فارس

آغاز به کار پویشی برای سردار «بی‌سر» در استان فارس

پاییز فرهنگی شیراز

پاییز فرهنگی شیراز

اعزام ۲۵ هزار دانش آموز فارس به اردوی راهیان نور

اعزام ۲۵ هزار دانش آموز فارس به اردوی راهیان نور

بعضی افراد از دست دادن با آنها ابا دارند

بعضی افراد از دست دادن با آنها ابا دارند

کتاب روایت های نقالی منتشر شد

کتاب روایت های نقالی منتشر شد

هرگونه عملی که باعث انقراض حیوانات شود، جایز نیست

هرگونه عملی که باعث انقراض حیوانات شود، جایز نیست

۲۰ درصد انرژی مصرفی موسسات دولتی و عمومی باید از انرژی های تجدید پذیر تامین شود

۲۰ درصد انرژی مصرفی موسسات دولتی و عمومی باید از انرژی های تجدید پذیر تامین شود

سومین کتابخانه ویژه نابینایان فارس افتتاح می‌شود

سومین کتابخانه ویژه نابینایان فارس افتتاح می‌شود

اتریش چهار نیروگاه خورشیدی در شمال فارس می سازد

اتریش چهار نیروگاه خورشیدی در شمال فارس می سازد

مدیرعامل منطقه آزاد کیش: کیش را گذرگاه منطقه‌ای می کنیم