لرستان


حوزه بهره برداری شرکت اب و فاضلاب لرستان برتر کشور شد

حوزه بهره برداری شرکت اب و فاضلاب لرستان برتر کشور شد

همه محورهای ارتباطی استان باز هستند

همه محورهای ارتباطی استان باز هستند

آغاز تولید آب بسته‌بندی شده در شرکت آبفار لرستان

آغاز تولید آب بسته‌بندی شده در شرکت آبفار لرستان

ثبت ملی « زمین لغزش سیمره »

ثبت ملی « زمین لغزش سیمره »

تایید خبر کشف تپه ها درمسیر آزاد راه خرم آباد/ ارزش تاریخی ندارند

خیبر تنها و مظلوم

خیبر تنها و مظلوم

محیط زیست و توسعه پایدار

محیط زیست و توسعه پایدار

کاهش ۴۴/۸ درصدی کشته های تصادفات جاده ای استان/ فرسودگی ناوگان مینی بوسرانی استان

کاهش ۴۴/۸ درصدی کشته های تصادفات جاده ای استان/ فرسودگی ناوگان مینی بوسرانی استان

گلایه از مشارکت ۵ درصدی مردم در پرداخت عوارض/ ۳۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده به فضای سبز تبدیل می شوند

گلایه از مشارکت ۵ درصدی مردم در پرداخت عوارض/ ۳۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده به فضای سبز تبدیل می شوند

افتتاح فاز نخست بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

افتتاح فاز نخست بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد