لرستان


برگزاری طرح دادرس هلال احمر در ۲۳۱ کانون دانش آموزی لرستان

برگزاری طرح دادرس هلال احمر در ۲۳۱ کانون دانش آموزی لرستان

ضرورت احداث سدهای مخملکوه و زیبا محمد خرم اباد

ضرورت احداث سدهای مخملکوه و زیبا محمد خرم اباد

توجه ویژه به ارائه خدمات هوشمند به مشترکان/آب کاکارضا به تصفیه خانه خرم اباد متصل شد

توجه ویژه به ارائه خدمات هوشمند به مشترکان/آب کاکارضا به تصفیه خانه خرم اباد متصل شد

توجه ویژه دولت به حوزه آب و برق لرستان/هزینه ۱۲۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح انتقال آب به خرم آباد

توجه ویژه دولت به حوزه آب و برق لرستان/هزینه ۱۲۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح انتقال آب به خرم آباد

آبرسانی به یک هزار و ۵۵۲ روستای بالای ۲۰ خانوار لرستان/ لزوم استفاده از آب سدها برای آب شرب

آبرسانی به یک هزار و ۵۵۲ روستای بالای ۲۰ خانوار لرستان/ لزوم استفاده از آب سدها برای آب شرب

عملیات اجرایی سد معشوره آغاز می شود/ برای تکمیل سد بختیاری به اعتبار ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی نیازمند هستیم

عملیات اجرایی سد معشوره آغاز می شود/ برای تکمیل سد بختیاری به اعتبار ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی نیازمند هستیم

افتتاح مجتمع آبرسانی کهمان الشتر/۴۷ روستای لرستان آبرسانی شدند

افتتاح مجتمع آبرسانی کهمان الشتر/۴۷ روستای لرستان آبرسانی شدند

ضرورت اقدام وزارت نفت برای بهره‌برداری از ذخایر شیل نفتی الیگودرز

ضرورت اقدام وزارت نفت برای بهره‌برداری از ذخایر شیل نفتی الیگودرز

پارسیلون روی خط ساماندهی نهایی

پارسیلون روی خط ساماندهی نهایی

پاسخگویی شفاف شرکت آب و فاضلاب لرستان به شایعات بی اساس منتشرشده دربعضی کانال های اجتماعی  درخصوص قانون # تبصره۳ مندرج درفیش های آب بهاء این شرکت

پاسخگویی شفاف شرکت آب و فاضلاب لرستان به شایعات بی اساس منتشرشده دربعضی کانال های اجتماعی درخصوص قانون # تبصره۳ مندرج درفیش های آب بهاء این شرکت