بیماران خاص برای دریافت یارانه دارویی ثبت نام کنند

بیماران خاص برای دریافت یارانه دارویی ثبت نام کنند

مسابقات دارت بیماران تالاسمی برگزار شد

مسابقات دارت بیماران تالاسمی برگزار شد

از اتفاقات ناگوار در بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد تا تناقض در آمار بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی

از اتفاقات ناگوار در بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد تا تناقض در آمار بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی