کارتون/ حقوق معوقه پرستاران

کارتون/ حقوق معوقه پرستاران

کاریکاتور/ به مناسبت روز خبرنگار

کاریکاتور/ به مناسبت روز خبرنگار

کارتون/ طوفان شن در سیستان و بلوچستان

کارتون/ طوفان شن در سیستان و بلوچستان

کاریکاتور/ رجب اردوغان بعد از کودتا!

کاریکاتور/ رجب اردوغان بعد از کودتا!

کارتون/ فرانسه ی خونین!

کارتون/ فرانسه ی خونین!

کارتون/ فیش حقوقی به وسعت ایران!

کارتون/ فیش حقوقی به وسعت ایران!

کارتون/ محیط بان در تیر رس

کارتون/ محیط بان در تیر رس

123