عقب نشینی نماینده منتخب کهگیلویه بزرگ از وعده های انتخاباتی خود

عقب نشینی نماینده منتخب کهگیلویه بزرگ از وعده های انتخاباتی خود

سردارعدل هاشمی؛ اجازه تعطیل شدن به پروژه پاتاوه-دهدشت را نمیدهم

سردارعدل هاشمی؛ اجازه تعطیل شدن به پروژه پاتاوه-دهدشت را نمیدهم